IC Trap Columns, IC Concentrator Columns

O produktu

IonPac ®  Trap Columns jsou vyrobeny, aby zabránily kontaminantům z eluentu interferovat píky během gradientové inotové chromatografie. IonPac ®  trap columns  obsahují vysoce kapacitní, nízko účinné a iontově- výměnný resin. Trap columns jsou krátké kolony instalované do systému, aby chránily nechtěné analyty před preferencí se vzorky. Polisher columns jsou speciální kolony, které dokáží oddělit protionty ze vzorku a jsou instalovány mezi sampler a injektor.

IonPac a IonSwift concentrator columns jsou kolony primárně určené k analýze vod. Koncentrační kolony zadržují ionty z měřeného vzorku vody, koncentrují analyty a snižují detekční limity. Mají vnitřní objem stovky mikrolitrů, ale mohou zkoncentrovat ionty již z desítek mikrolitrů.