Orbitrap Fusion

O produktu

První vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Fusion , označovaný také jako Tribrid nabízí využití tří hmotnostně spektrometrických technik – kvadrupól, dvoukomorovou lineární iontovou past a orbitální iontovou past (Orbitrap). S rozlišením až 450 000 v kombinaci s HCD a volitelnou ETD fragmentací se stal spolu s Orbitrap Fusion Lumos bezkonkurenčním a nejvyhledávanějším nástrojem v proteomice.