Vanquish Core HPLC

O produktu

Vanquish Core, nekompromisní vůdce smečky - nová dimenze rutinních HPLC! Tlak 700 bar až do průtoků 10 ml/min, nepřeberné množství detektorů (řady UV, DAD, fluorescenční, corona CAD, RI, jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, lineární iontová past, orbitrap, aj.), on-line sledování množství mobilní fáze v zásobnících, moderní uživatelské rozhraní, laditelný gradient delay volume, unikátní SW Chromeleon 7.3.

Výkonný Vanquish Core s vysokou propustností vzorků, jednoduchým přenosem metod, snadnou integrací s mnoha softwarovými nástroji a minimalizací jakýchkoliv prostojů pomocí monitorování stavu systému včetně objemu mobilních fází a odpadu představuje novou dimenzi v efektivitě získávání spolehlivých dat. Vanquish Core nadále zachovává pověstnou modularitu systémů Vanquish. Možnost vybavit systém výběrem z množství čerpadel, autosamplerů a detektorů pro tlaky až do 700 barů v symbióze s nejnovější verzí softwaru Chromeleon 7.3 umožní i Vaši laboratoř vybavit přístrojem s maximální možnou výkonností!

Rutinér, který neodmlouvá - více podrobností zde.

Vanquish Product tour

Prohlédněte si systém Thermo Scientific HPLC Vanquish v následující animaci a zjistěte více o jeho jednotlivých částech a benefitech. 

Vstupte%20do%20Vanquish%20Product%20tour

Chcete si sami nakonfigurovat Váš HPLC systém nebo si pouze projít všechny možnosti, které systém Vanquish přináší? Navštivte konfigurátor HPLC a UHPLC systémů Vanquish.