Charakterizace povrchu nanomateriálů pomocí inverzní chromatografie

16. 10. 2015
Povrchové a objemové vlastnosti jsou velmi důležitými pro úspěšný vývoj nanomateriálů používaných ve světe běžných aplikací. Například povrchová energie nanočástic dokáže určit počáteční chování smáčení, tedy hydrofilní, hydrofobní či amfifilní povrchy. Kvalita a 'výkon' nanokompozitů do značné míry závisí na interakci složek na rozhraní. Pro zvýšení adhezních vlastností na rozhraní jsou nanomateriály často vystaveny různým povrchovým funkcionalizačním procesům. Také chemický selektivita rozpouštědla může být silně závislá na povrchové energii a acidobazických vlastnostech povrchu. Z výše uvedených důvodů jsou sorpční techniky , jako je inverzní plynová chromatografie (iGC), ideálními pro charakterizaci povrchových vlastností nanomateriálů. Inverzní chromatografie umožňuje provádět experimenty v širokém rozsahu teplot, rozpouštědel a morfologií vzorků.

Více informací vám přináší webinář níže.