SEA – inverzní chromatografie

O produktu

Inverzní chromatograf SEA je ideálním zařízením pro charakterizaci povrchových a sorpčních vlastností prášků, vláken, filmů a to bez nutnosti ošetření materiálu před měřením. Chromatograf disponuje 12 zásobníky pro použití široké škály plynů. Jsou zde dvě nezávislé kolony se samostatnou temperací a to v rozmezí teplot 15 až 150 °C. Software je velice uživatelsky přívětivý a obsahuje velké množství předdefinovaných extrapolací a analýz.

Inverzní chromatografie je fyzikální metoda používaná při analýze povrchů pevných látek. Je velice citlivou a univerzální metodou, kde je role pevné a mobilní fáze převrácena od klasické plynové chromatografie. Plyn je v tomto případě vstřikován do kolony tyčového tvaru, tedy ne kruhová kolona, v které se nachází známý pevný vzorek. Během experimentu je pulz nebo konstantní koncentrace známého plynu vstříknut do kolony a pomocí FID detektoru měřen retenční čas tohoto plynu. Na základě změn retenčního času s typem plynu, velikosti jeho molekul, koncentrace plynu, teploty kolony nebo vlhkosti jsme schopni odečíst značné množství parametrů.

SEA poskytuje fyzikálně-chemické parametry pro velké množství materiálů:
 • Farmaka
 • Kosmetika a produkty osobní péče
 • Potravinové produkty a doplňky
 • Minerály a uhlí
 • Stavební materiály
 • Aroma, parfémy
 • Přírodní a syntetická vlákna
 • Biopolymery
 • Nátěry a tenké filmy
 • Katalyzátory
 • Polymery, plniva, kompozity
 • Mikroporézní materiály