Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy

Role přípravy vzorků v plynové chromatografii

Příprava vzorků před GC analýzou často představuje únavnou a časově náročnou část analytického pracovního postupu. Vzhledem ke složitosti matric a potřebě náročné přípravy vzorků, která se většinou skládá z několika manuálních kroků, jež jsou náchylné k chybám a stávají se tak častým zdrojem variability analytických dat, se jedná o část rozhodující.

RSH%20SMRT.png
Obr. 1 Thermo Scientific TRACE 1610 GC, ISQ 7610 a autosampler TriPlus RSH Smart

Jak automatizace pomáhá moderním laboratořím?

Cestou, jak ulehčit laboratořím od práce a zároveň zajistit bezchybné a vysoce přesné výsledky, je zvyšování úrovně automatizace v přípravě vzorků.

Zavedení automatizovaných pracovních postupů přípravy vzorků pro GC přináší:

  • Úsporu času díky bezobslužnému provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Úsporu peněz díky snížení objemu vzorků a činidel.
  • Zvýšení důvěry v analytické výsledky.
  • Snížení expozice pracovníků nebezpečným chemickým látkám.
  • Menší množství odpadů a postupy více šetrné k životnímu prostředí.
  • Zvyšování průchodnosti vzorků díky možnosti překrývání operací při optimalizaci celkové doby cyklu.

Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s pokročilými a vysoce citlivými GC a GC-MS přístroji jsou klíčem k podpoře moderních laboratoří k tomu, aby pracovaly efektivněji a odpovídaly jejich produktivitě.

Autosampler TriPlus RSH Smart

TriPlus RSH Smart je XYZ robotický autosampler, dostupný ve dvou verzích - TriPlus RSH Smart Standard s manuální výměnou stříkaček a TriPlus RSH Smart Advanced s automatickou výměnou stříkaček. Obě verze je možné vybavit prodlouženým ramenem a obě umožňují provádět nástřik kapaliny, headspace a SPME v jedné sekvenci s nevídanými možnostmi úpravy vzorků včetně odstřeďování či možností dvou paralelních nástřiků. Obě verze také využívají Smart spotřební materiál, vybavený čipem s informacemi o jednotlivých spotřebních dílech.

gc-triplus-rsh-autosampler-left-2000x200
Obr. 2 Autosampler Thermo Scientific TriPlus RSH Smart

Nástřik kapaliny

Pro nástřik kapaliny lze použít objem nástřiku od 0,1 ul do 10 ml v kroku 0,1 ul pro objem nástřiku 0,1 ul až 100 ul a v kroku 1 ul pro objem nástřiku 100 ul až 10 ml. Je možné použít vialky o objemech 0,5 ml, 0,7 ml, 2 ml, 10 ml a 20 ml. Kapacita vialek o velikosti 2 ml může dosáhnout až 648 pozic, popř. 972 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem. Pro nástřik lze použít stříkačky o objemu od 0,5 ul do 10 ml. Opakovatelnost nástřiku je menší než 0,3 RSD %.

Nástřik headspace vzorků

Pro nástřik headspace vzorků lze použít objem nástřiku od 0,1 ml do 5 ml v kroku 0,1 ml. Vialky lze použít o objemech 2 ml, 10 ml a 20 ml, kapacita vialek o velikosti 10 ml nebo 20 ml je až 180 vialek, popř. 300 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem. Pro nástřik lze použít vyhřívané stříkačky o objemu 1 ml, 2,5 ml a 5 ml. Opakovatelnost nástřiku je menší než 0,7 % RSD. Inkubace vzorku probíhá v inkubátoru pro 6 vialek s teplotním rozsahem 30 °C – 200 °C s krokem 1 °C a mícháním. Stříkačka je proplachována inertním plynem.

SPME

Toto zařízení využívá inkubátoru používaného pro headspace a stejný typ vialek (10 ml nebo 20 ml). Umožňuje ohřev (inkubaci) vzorku do 200°C a nastavení inkubačního času až 600 min. Lze použít vialky o objemu 2 ml, 10 ml a 20 ml, jejich počet je stejný jako při kapalném a headspace nástřiku - kapacita vialek o velikosti 2 ml může dosáhnout až 648 pozic, popř. 972 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem, u vialek o velikosti 10 ml nebo 20 ml je to až 180 vialek, popř. 300. Dalšími možnostmi je také SPME Arrow, μSPE a dynamický Headspace (ITEX-DHS).

Úpravy vzorků

Možnosti úpravy vzorku jsou skutečně všezahrnující – autosampler může dále obsahovat inkubátor, vortex, centrifugu, box na ohřev/chlazení vzorků, promývací stanici, dilutor, čtečku barkódů či automatické čištění vzorků. Záleží pouze na Vašich potřebách. Autosampler může být jak připojený k plynovému chromatografu TRACE 1610/1610, tak volně stojící pro automatickou přípravu vzorků.

gc-triplus-rsh-close-up-tool-options-200
Obr. 3 Autosampler Thermo Scientific TriPlus RSH Smart

Přečtěte si více o TriPlus RSH SMART Workflows for Environmental, Food & Beverage, and Metabolomics sample.

 Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.