TRIPLUS RSH SMART

O produktu

TriPlus RSH Smart je XYZ robotický autosampler, dostupný ve dvou verzích - TriPlus RSH Smart Standard s manuální výměnou stříkaček, a TriPlus RSH Smart Advanced s automatickou výměnou stříkaček. Obě verze je možné vybavit prodlouženým ramenem a umožňují provádět nástřik kapaliny, headspace a SPME v jedné sekvenci s nevídanými možnostmi úpravy vzorků včetně odstřeďování, možností dvou paralelních nástřiků. Obě verze využívají Smart spotřební materiál, vybavený čipem s informacemi o jednotlivých spotřebních dílech. 

Nástřik kapaliny

Pro nástřik kapaliny lze použít objem nástřiku od 0,1 ul do 10 ml v kroku 0,1 ul pro objem nástřiku 0,1 až 100 ul a v kroku 1 ul pro objem nástřiku 100 ul až 10 ml. Je možné použít vialky o objemech 0,5, 0,7, 2, 10 a 20 ml, kapacita vialek o velikosti 2 ml může dosáhnout až 648 pozic, popř. 972 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem. Pro nástřik lze použít stříkačky o objemu od 0,5 ul do 10 ml. Opakovatelnost nástřiku je menší než 0,3 RSD %. 

Nástřik headspace vzorků

Pro nástřik headspace vzorků lze použít objem nástřiku od 0,1 do 5 ml v kroku 0,1 ml. Vialky lze použít o objemech 2, 10 a 20 ml, kapacita vialek o velikosti 10 nebo 20 ml je až 180 vialek, popř. 300 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem. Pro nástřik lze použít vyhřívané stříkačky o objemu 1 ml, 2,5 ml a 5 ml. Opakovatelnost nástřiku je menší než 0,7 % RSD. Inkubace vzorku probíhá v inkubátoru pro 6 vialek s teplotním rozsahem 30 – 200°C s krokem 1°C a mícháním. Stříkačka je proplachována inertním plynem.

SPME

Toto zařízení využívá inkubátoru používaného pro headspace a stejný typ vialek (10 nebo 20 ml). Umožňuje ohřev (inkubaci) vzorku do 200°C a nastavení inkubačního času až 600 min. Lze použít vialky o objemu 2, 10 a 20 ml, jejich počet je stejný jako při kapalném a headspace nástřiku - kapacita vialek o velikosti 2 ml může dosáhnout až 648 pozic, popř. 972 ve verzi autosampleru s prodlouženým ramenem, u vialek o velikosti 10 nebo 20 ml je až 180 vialek, popř. 300. Dalšími možnostmi je také SPME Arrow a μSPE) a Dynamický Headspace (ITEX-DHS).

Úpravy vzorků

Možnosti úpravy vzorku jsou skutečně všezahrnující – autosampler může dále obsahovat inkubátor, vortex, centrifugu, box na ohřev/chlazení vzorků, promývací stanici, dilutor, čtečku barkódů, automatické čištění vzorků. Záleží pouze na Vašich potřebách. Autosampler může být jak připojený k plynovému chromatografu TRACE 1610/1610, tak volně stojící pro automatickou přípravu vzorků.