Acclaim AMG C18 - robustní kolona pro analýzy aminoglykosidových antibiotik

20. 1. 2016
Thermo Scientific   Acclaim  AmG C18 je nová silikagelová kolona speciálně navržena pro chromatografické analýzy různých aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin, Kanamycin, Sisomicin, Streptomycin, Spectinomycin, Apramycin, atd.), včetně stanovení čistoty, monitoringu léčiv a kontroly reziduí v různých matricích. Unikátní struktura kolony poskytuje neobvyklou stabilitu při nízkém pH, vysoké teplotě a vodné mobilní fázi.
Aminoglykosidy jsou skupinou antibiotik s aminem modifikovanou sacharidovou strukturou se širokým využitím jako klinická a veterinární léčiva k léčbě bakteriálních infekcí. Nicméně mají i závažné vedlejší účinky a mohou způsobovat různé stupně ototoxicity a nefrotoxicity. Proto je důležité vyvinout citlivou a spolehlivou analytickou metodu pro stanovení a kvantifikaci těchto látek a monitoring aminoglykosidových reziduí v různých matricích jako je krev, moč nebo živočišné produkty.

kolona pro analýzy aminoglykosidových antibiotik acclaim

Struktura kolony

Acclaim AmG C18 jsou vyráběny speciálně pro IP-RPLC (HPLC iontových párů na reverzní fázi) analýzy aminoglykosidových antibiotik s použitím např. 100 mM kyseliny trifluoroctové jako iontově párového činidla. Separace při těchto velmi kyselých podmínkách je pro většinu tradičních C18 kolon náročná. Patentovaná technologie vazby u kolon Acclaim AmG C18 přináší extrémně vysokou stabilitu v takto kyselém prostředí. Tato speciální kolona pak poskytuje excelentní selektivitu a vysoké rozlišení pro analýzy aminoglykosidových antibiotik. Další výhodou je jednoduché použití vodné mobilní fáze bez organických rozpouštědel a pufrů.

Excelentní stabilita kolony

IP-RPLC separace Aminoglykosidových antibiotik je obvykle prováděna při nízkém pH, a proto je nezbytně nutná stabilita stacionární fáze (kolony) v těchto podmínkách. Acclaim AmG C18 jsou plněny polymerně zapouzdřeným silikagelem s kovalentně vázanou C18. Tato polymerní vrstva chrání siloxany na povrchu silikagelu před hydrolýzou v kyselém prostředí.
V testu stability při nízké hodnotě pH (100 mM TFA), vysoké teplotě (80 °C) a během testovací doby (100 h) dosahovala Acclaim AmG C18 konzistentních retenčních časů, zatímco tradiční C18 kolony vykazovaly snížení retenční stability o více než 50 %. Podobně je tomu při nízkých teplotách analýz (30 °C) a kyselých podmínkách. Stabilita Acclaim AmG C18 je výrazně lepší než u ostatních C18 kolon.

Hlavní výhody

  • Excelentní selektivita pro aminoglykosidy
  • Skvělá stabilita kolony v kyselých podmínkách
  • Vysoká účinnost
  • Jednoduché použití

Vlastnosti

  • 300 m 2 /g, 100 Å
  • < 8000 psi
  • < 80 °C
  • pH rozmezí 0,5 - 10

Kód  Částice (µm)   Délka (mm)   ID (mm)  
 088753  3  150  2,1
 088755  3  150  3,0
 088757  3  150  4,6
 088754  3  10 - předkolona  2,1
 088756  3  10 - předkolona  3,0
 088758  3  10 - předkolona  4,6


Na kolony Acclaim AmG nyní obdržíte zaváděcí slevu 25 %

Další informace naleznete na níže uvedených odkazech. S jakýmikoliv dotazy či žádostí o cenovou nabídku se na nás neváhejte obrátit ( eliasova@pragolab.cz ).

Ke stažení

Brožura

Aplikační listy