5.9.2018 - 7.9.2018

Evropské sympozium o technice DVS a iGC-SEA

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na první evropské sympozium zaměřené na metody dynamické sorpce par a plynu DVS a inverzní chromatografie, které pořádá firma Surface Measuring Systems  (výrobce těchto přístrojů) ve spolupráci s univerzitou Vídeň.

Evropské sympozium o technice DVS a iGC-SEA

Datum: 5. - 7. 9. 2018
Místo: Univerzita Vídeň

Díky pokročilému vývoji v technikách gravimetrické sorpce a inverzní chromatografie během posledních deseti let lze urychlit a lépe charakterizovat organické a anorganické pevné materiály jako jsou léčiva, nanočástice zeolity,kompozity, vlákna, potraviny, MOF. Cílem tohoto sympozia je nabídnout řešeni pro zlepšeni výrobních procesů, zvýšeni stability léčiv, potravin, morfologie různých materiálu včetně polymerů, kinetiky sušení, difúzních vlastnosti prášku a obalových materiálů pomocí sorpčních technik a inverzní chromatografie.

Více informací naleznete: zde