Surface Measurement Systems

SMS_logo.png

Společnost Surface Measurement Systems vyvíjí a sestrojuje inovativní experimentální techniky a vybavení pro fyzikálně-chemickou charakterizaci komplexních pevných látek. Jako světoví lídři v technikách dynamické sorpce par a inverzní plynové chromatografie poskytuje profesionální prvotřídní podporu a pomáhá řešit problémy v oblasti výzkumu a vývoje, například studie stability, povrchových vlastností prášků, farmak apod.

Díky svému portfoliu nalézá uplatnění jak ve vědeckém výzkumu, tak v průmyslu farmaceutickém,  kosmetickém, potravinářském a oblasti biomateriálů, polymerů či katalyzátorů.

Odkaz na stránky dodavatele: Surface Measurement Systems