Thermo znovu boduje - unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které propracovaným konceptem a mimořádnými parametry překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku. Unikátní inovace byly fokusovány na všechny části chromatografu – injektor, termostatovanou pec, detektorovou část i na uživatelské rozhraní a software s cílem:

  1. minimalizovat čas zařízení mimo provoz,
  2. dosáhnout co nejnižších detekčních limitů v robustním uspořádání,
  3. poskytnout komfortní a snadné zacházení pro kohokoliv,
  4. využít jednotné SW platformy Chromeleon pro GC, IC, LC a MS Therma i jiných výrobců.
GC%20syst%C3%A9m%201.png                                                   GC%20syst%C3%A9m%202.png                                  

Obr. 1: Nový GC systém TRACE 1610 s duálním autosamplerem AS 1610 Gemini.                                Obr. 2: Hmotnostní spektrometr ISQ 7610 s plynovým chromatografem TRACE 1610 a autosamplerem                                                                                                                                                                                            TriPlus RSH SMART.

Opakovatelnost ploch píků vzrostla nad požadovanou mez, fluktuace retenčních časů je vyšší než jindy, hodnota šumu základní linie překonala kritickou hodnotu, odstavme GC a zavolejme technika. Ne! Jinak! Vyměňme modul obsahující kompletní elektroniku, pokračujte v analýzách a pak se zabývejte skutečnou příčinou problému. Kolik se touto možností dá ušetřit drahocenného času, nervů a peněz? 

Vyjímatelné injektorové a detektorové iC™ moduly (instant connect) jsou přístupné z horní části chromatografu a umožňují rychle uživatelsky zasáhnout s ohledem na snadnou a rychlou údržbu. Jakákoliv kombinace split/splitless, PTV (oba s možností zpětného proplachu kolony, tzv. Backflush), on-column či ventilu s dávkováním plynných vzorků s FID, ECD, TCD, NPD, FPD a PDD detektorem dělá z tohoto instrumentu (TRACE 1610 s displejem a 1600 s tlačítky/LED) variabilní multikanálový systém. V jeden čas mohou být na chromatografu nainstalovány až čtyři moduly pro dvě nezávislé kolony umístěné v termostatované peci, která byla doplněna vnitřním osvětlením a technologií iC-Column Lock (montáž a demontáž kolon bez použití nářadí).

GC%20syst%C3%A9m%203.png
Obr. 3: Sestava GCMS na nové platformě TRACE 1610 a ISQ 7610 s předřazeným headspace dávkováním pomocí autosampleru TriPlus 500.

A pojďme ještě dál – nedalo se uvedeným problémům s opakovatelností a fluktuací zabránit? Předejít jim? Za tímto účelem vývojáři implementovali tzv. System Health Check pro monitoring počtu nástřiků a nutnosti preventivního zásahu v oblasti inletu, separační části či detektoru, který je dostupný z displeje i uchován v SW Chromeleon v podobě tzv. audit trailu.

U hmotnostně spektrometrické části se stalo zásadní, v duchu minimalizace prodlev mezi analýzami, zavedení možnosti výměny iontového zdroje bez porušení vakua. Tento vyhledávaný a oceňovaný prvek pro EI a CI ionizaci, dostupný jak v nové v řadě jednoduchých kvadrupólů ISQ 7610, tak i trojitých kvadrupólů TSQ 9610, doznal rozšíření i na unikátní AEI (Advanced Electron Ionization source, kdy je zvýšená efektivita ionizace podpořena proudem elektronů ve směru toku eluentu) pro trojité kvadrupóly.

GC%20syst%C3%A9m%204.png                                                       GC%20syst%C3%A9m%206.png
Obr. 4: Touch screen display nového plynového chromatografu TRACE 1610.                                  Obr. 5: Vnitřní osvětlení termostatovaného prostoru a technologie iC-Column Lock (montáž a demontáž                                                                                                                                                                                        kolon bez použití nářadí). 

Software Chromeleon není jen oblíbený program k ovládání, sběru a vyhodnocení dat napříč všemi chromatografickými a hmotnostně spektrometrickými platformami výrobce Thermo Scientific v běžném i striktně regulovaném prostředí vyžadující integritu dat. Stal se žádaným v prostředí středních a velkých laboratoří operujících se zařízeními dalších výrobců, s mnohavrstvou strukturou uživatelů, správců a řídících pracovníků a též s obousměrným napojením do systémů LIMS.

GC%20syst%C3%A9m%205.png
Obr. 6: Výměnné nástřikové a detektorové moduly nového plynového chromatografu TRACE 1610.

Thermo Fisher Scientific si vždy kladlo za cíl určovat směr ve špičkových analytických nástrojích a GC/GCMS této nové řady to zcela potvrzuje. Přesvědčte se o tom také! Více informací včetně brožury najdete na našich stránkách. 

GC%20syst%C3%A9m%207-8.png
Obr. 7: Srovnání klasické EI ionizace (nahoře) s AEI ionizací (dole), kdy je zvýšená efektivita ionizace podpořena proudem elektronů ve směru toku eluentu.                            

Brožury ke stažení:

Bro%C5%BEura%201.PNG                 Bro%C5%BEura%202.PNG                     Bro%C5%BEura%204.PNG                     Bro%C5%BEura%205.PNG                   

Bro%C5%BEura%203.PNG                   Bro%C5%BEura%206.PNG                     Bro%C5%BEura%207.PNG

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: eliasova@pragolab.cz.