Thermo Scientific a RECIPE sází na dominantní postavení LC-MS techniky v rutinní klinické analýze

Drtivá většina analýz v rutinní klinické praxi je založena na imunochemických reakcích, jejichž užitečnost je po právu nepopiratelná. Technika hmotnostní spektrometrie s předřazenou kapalinovou chromatografií (LC-MS) však nabízí vyšší specificitu, a zvyšuje tak věrohodnost kvantitativních výstupů ruku v ruce se značnou flexibilitou, co se analyzovaných typů látek týče (cílená analýza). 

A pokroku se bránit nikdo nechce. Zvláště pak, když se špičková instrumentace kapalinové chromatografie a hmotnostně spektrometrické detekce (Thermo Fisher Scientific) dychtivě snoubí s balíčky komplexních kitů se standardy, metodikami přípravy vzorků i vlastních analýz (RECIPE) v CE-IVD certifikovaný nástroj, který je připraven k masivnímu nasazení v rutinní praxi. 

Recipe%201.png.jpg

Obr. 1: LC-MS aparatury Thermo Scientific na bázi trojitých kvadrupólů s označením Medical Devices (MD) pro In Vitro Diagnostiku (CE-IVD).

V současné době se pozornost upírá na tři aplikační oblasti:

 • diagnostiku (metabolické poruchy, alkoholismus, hladiny vitamínů, biogenní aminy), 
 • monitoring léčiv (benzodiazepiny, antidepresiva, neuroleptika apod.)
 • analýzu ze suché krevní skvrny (novorozenecký screening). 

Množiny analytů se stále rozpínají tak expanzivně, jak rychle roste poptávka po kvalitních, přesných a rychlých výsledcích v klinické praxi. 


Recipe%202.jpg

Obr. 2: Automatizovaná příprava vzorku ze suché krevní skvrny (Thermo Scientific Transcend DSX-1) předřazená LC-MS analýze.

Charakteristiky Medical Device LCMS Thermo Scientific + CE-IVD Kits Recipe:

 • dedikovaný instrument a nastavené aplikace
 • snadná příprava vzorků, hotové fáze, kalibrátory, metody
 • software uzpůsoben klinickému prostředí
 • napojení na LIMS (obousměrná komunikace)
 • bezúdržbové vývěvy (bezolejové)
 • certifikovaní technici pro Medical Device

  Aplikační pole Medical Device LCMS Thermo Scientific + CE-IVD Kits Recipe:

   1.  Diagnostika
        Alkoholismus (ethylglukuronid, ethylsulfát)
        Metabolické poruchy (homocystein, steroidní hormony)
        Biogenní aminy (volné metanefriny)
        Hladiny vitamínů (methymalonová kyselina, B1, B2, B6, 25-OH D2/D3)

Recipe%204.jpg

Obr. 4: Komplexní LC-MS kity německého výrobce RECIPE splňující kritéria nejpřísnější CE-IVD certifikace.

  2.  Monitoring léčiv
       Imunosupresiva
       Antidepresiva
       Antiepileptika
       Antimykotika
       Benzodiazepiny
       Neuroleptika

  3.  Suché krevní skvrny
       Novorozenecký screening (aminokyseliny, acylkarnitiny, homocystein)

Recipe%203.jpg
Obr. 3: LC-MS chromatogram analýzy neuroleptik. 

Přečtěte si nové aplikační listy:

 Zjistěte více o:
 • LC-MS Medical Devices (MD) - aparatury Thermo Scientific na bázi trojitých kvadrupólů s označením Medical Devices (MD) pro In Vitro Diagnostiku (CE-IVD)
 • Thermo Scientific Transcend DSX-1 - Automatizovaná příprava vzorku ze suché krevní skvrny předřazená LC-MS analýze 
 • RECIPE - Komplexní LC-MS kity německého výrobce RECIPE splňující kritéria nejpřísnější CE-IVD certifikace
V případě dotazů nás kontaktujte na eliasova@pragolab.cz.