LC-MS/MS kvantifikace volných metanefrinů v lidské plazmě pro klinický výzkum

Plazmatické metanefriny (PFM) jsou vysoce specifickými indikátory extraadrenálních chromafinních nádorů. Jelikož jsou katecholaminy metabolizovány v chromafinních buňkách na metanefriny nebo normetanefriny, můžeme tyto metabolity použít k diagnóze feochromocytomů. Stanovení PFM je velkou výzvou, jelikož se jedná o polární látky s nízkou molekulární hmotností a nízkou fyziologickou koncentrací v lidské plazmě. Nicméně s přístroji Thermo Scientific není žádná analýza nemožná!

Ke stanovení metanefrinů musí vzorky nejprve projít solid phase extrakcí (SPE), která je následována chromatografickou separací na UHPLC systému Thermo Vanquish Flex. K detekci dochází na přístroji Thermo TSQ Altis s HESI v pozitivním ionizačním módu s pomocí SRM. Tento hmotnostní spektrometr je založen na bázi trojitých kvadrupólů.

Pragolab-Tabulka-a-popis-SRM-parametru_l

Výsledky se potom vyhodnotí v aplikaci ClinMass, která obsahuje kompletní kit pro stanovení volných metanefrinů v plazmě od společnosti Recipe Chemicals + Instriments

Pokud se chcete o této metodě dozvědět více, přečtěte si  kompletní aplikační nótu.

Pro další informace a aplikace nás neváhejte kontaktovat.