Kvantifikace osmi antimykotik v lidské plazmě pomocí kapalinové chromatografie - tandemové hmotnostní spektrometrie pro klinický výzkum

Antifungální látky neboli antimykotika, obvykle označují skupinu léčiv, které se používají k léčbě a prevenci mykóz. Do této skupiny patří léky, jako je například vorikonazol, posakonazol či flukonazol, a používají se k léčbě život ohrožujících fungálních infekcí. 

Nicméně tyto léky mají velice úzký terapeutický rozsah, a to může vést k velmi odlišným individuálním účinkům. Kvantifikace antimykotik se tradičně prováděla pomocí HPLC s UV detektorem, avšak tyto metody zabírají příliš mnoho času. My se podíváme na metody založené na LC-MS, které mají lepší selektivitu a zabírají času daleko méně – s přístroji Thermo Scientific se to dokonce zvládne i za 3,6 minut!

Nejprve se musí vzorky chromatograficky oddělit na UHPLC Vanquish Flex a poté dochází k detekci na hmotnostním spektrometru TSQ Quantis s HESI v pozitivním ionizačním módu. 

Pragolab-Popis-parametru-SRM_l.png

Výsledky se pak vyhodnotí na platformě ClinMass TDM Platform s ClinMass Add-On setem pro antimykotika od RECIPE Chemicals + Instruments. Pokud se chcete dozvědět více o této metodě, přečtěte si kompletní aplikační nótu.

Pro další informace a aplikace nás neváhejte kontaktovat.