Thermo Fisher Scientific představuje nový ICP-OES spektrometr iCAP7000 Plus

7.7.
Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr ve vývoji a produkci vědeckých a analytických přístrojů, představil nejnovější inovaci rodiny optických emisních spektrometrů s indukčně vázaným plazmatem ( ICP-OES ), nyní označovanou jako iCAP 7000 Plus.

Rodina simultánních ICP-OES spektrometrů iCAP 7000 Plus navazuje na dosud nepřekonanou koncepci mimořádně úspěšných, kompaktních spektrometrů iCAP 6000 a iCAP 7000, jejichž inovativnost byla v roce 2009 oceněna cenou 'Queens Award for Enterprise'. Rodina se opět rozrostla o nového člena série 7200, a to o model 7200 s radiálním sledováním plazmy. Výrobce nyní nabízí naprosto bezkonkurenčních šest modelů, vždy v provedení Radial a nebo Duo (radiální i axiální současně).

Na celé modelové řadě si především musíme vážit kompaktnosti (840 W x 750 D x 590 H), což každý uživatel v přeplněných laboratořích ocení, při vyladěném, nekompromisně stabilním analytickém výkonu, provozní úspornosti díky vysokému a stabilnímu výkonu RF zdroje na 27 MHz, vysoké rychlosti měření a dosud stále nepřekonanému CID detektoru bez „bloomingu“. Díky několikastupňovému, peltierovskému chlazení na -45 ° C, uživatel může počítat s linearitou i přes osm řádů. Všechny modely nyní mají shodně spektrální rozsah 166 – 847 nm a rovněž shodně optické rozlišení 7 pm při 200 nm. Mimořádné stabilitě rovněž přispívá polychromátor temperovaný na 38±0,1 ° C. Tyto vlastnosti umožňují, že i cenově nejefektivnější modely (7200 Plus Radial a 7200 Plus Duo) jsou schopny citlivě kvantifikovat i elementy se spektrálními čarami ve vzdálené UV oblasti, jako síru (180,731nm ), fosfor (177,495 nm) a hliník (167,079 nm). Již modely 7400 Duo/Radial jsou vybaveny plnou binární kontrolou průtoku všech plynů pomocí MFC (Mass Flow Controller) a pumpou se čtyřmi kanály.

Modely 7600 Duo/Radial navíc jedním MFC pro další pomocný plyn, což spolu s možností záznamu transientních signálů umožňuje připojení alternativních vstupů vzorku, jako laserovou ablaci, kapalinovou nebo iontovou chromatografii. Jsou k dispozici i autosamplery a generátor studených par. Modely 7400 / 7600 jsou vybaveny funkcí „Full frame“, umožňující záznam a uložení plné spektrální informace v celém rozsahu detektoru pro případné pozdější semikvantitativní vyhodnocení či nalezení dalších, původně nehledaných prvků. Nejvyšší produktivitu modelu iCAP 7600 Plus a vysokou rychlost simultánních analýz pomáhá zajišťovat unikátní integrovaný systému urychleného vnášení vzorku 'Sprint valve'.

ICP-OES spektrometr iCAP 7000 Plus

ICP-OES spektrometr iCAP 7000 Plus, Thermo Fisher Scientific

Společnou programovou platformou všech modelů je Qtegra™ (Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ Software), nyní rozšířenou o zcela unikátní funkcionalitu, plug-in „Element Finder“ pro ICP-OES iCAP 7000 series. Element Finder eliminuje interference dříve, než o nich víte tím, že automaticky vybere vlnovou délku neovlivněnou potenciálním interferentem. Při výběru zohledňuje analyty a matriční prvky přítomné ve vzorku (ať už zadané operátorem manuálně, nebo vybrané automaticky po měření fullframe). Element Finder provede také automatickou optimalizaci měřících parametrů.

Pro zcela automatický chod využívá plug-in Element Finder měřícího modu Fullframe, což je záznam všech řádů spektra vzorku v plném vlnovém rozsahu přístroje - echellegram, ze kterého „Element finder“ automaticky vybere vlnové délky vyhovující pro analýzu obsažených prvků. Element Finder dále automaticky optimalizuje měřící parametry na základě zjištěných/operátorem zadaných prvků.

ICP-OES spektrometr iCAP 7000 Plus je použitelný ve všech oblastech prvkové analýzy, v rutinních i vědecko-výzkumných laboratořích. Inovativní koncepce, výjimečný analytický výkon a vysoká produktivita – to je iCAP 7000 Plus od Thermo Scientific.

Pro další informace o ICP-OES spektrometru iCAP 7000 Plus a další instrumentaci od Thermo Fisher Scientific, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o., www.pragolab.cz .