Spektrometr ICP-OES - iCAP 7400

O produktu

ICP-OES spektrometr 7400 je univerzální výkonný simultánní spektrometr v provedení s radiálním nebo duálním (radiální i axiální) sledováním plazmy. Spektrometr vyhoví všem požadavkům laboratoří požadujících vysoký analytický výkon, univerzálnost, spolehlivost a stabilitu.

Spektrometr je softvérově řízen inteligentní datovou programovou platformou (ISDS) Qtegra. Jsou k dispozici autosamplery, generátor studených par alternativní zaváděcí systémy.
iCAP 7400 disponuje:
  • unikátním konceptem Echelle optického systému který zajišťuje nekompromisní stabilitu a rozlišení spektra,
  • binárním řízením průtoku všech pracovních plynů z PC pomocí MFC (Mass Flow Controll),
  • spektrálním rozsahem 166 nm – 847 nm, což umožňuje například i stanovení Al, S, Si na nejintenzivnějších čarách,
  • unikátním polovodičovým plošným CID detektorem (čtvrté generace) s nedestruktivním čtením signálu, umožňující současné stanovení libovolného množství prvků,
  • velmi kompaktními rozměry (hmotnost 85,5kg), nízkými nároky na spotřebu argonu a elektrické energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadující kalibraci vlnových délek,
  • vysokou rychlostí simultánních analýz a unikátní funkcí 'Full frame'
  • novou softvérovou platformou Qtegra, je použitá i u nového ICP-MS iCAP Q, pro měření, zpracování a reportování dat.