Thermo Fisher Scientific představuje nový ICP-MS spektrometr - iCAP Q

Postupně na všech největších přehlídkách laboratorní techniky letošního roku (Pittcon, 11.-13. března, Florida US, Arablab, 26. - 29. března, Dubai AE, Analytica, 17. - 20. dubna, Munich, Germany), Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr ve vývoji a produkci vědeckých a analytických přístrojů, představil nejnovějšího člena produktové skupiny analyzátorů pro stopovou prvkovou analýzu, kvadrupólový spektrometr s indukčně vázaným plazmatem iCAP-Q .

Atomový absorpční spektrometr iCE 3000 a optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem iCAP 6000, nyní doprovází nový kvadrupólový spektrometr s indukčně vázaným plazmatem iCAP-Q, který se software zcela nové generace - Qtegra, nahrazuje svého předchůdce ICP-MS XSeries2.

iCAP-Q bude i českým a slovenským zájemcům, prostřednictvím výhradního distributora, firmy Pragolab, sro., k dispozici ve třech verzích. Již základní provedení iCAP-Qa, které je koncipováno jako 24/7 - 'laboratorní kombajn' pro mnohaprvkovou, rutinní prvkovou analýzu, přináší až o 50 % vyšší efektivitu oproti XSeries2. Verze iCAP-Qc je vybavená zcela novou generací kolizně-reakční cely - Qcell, zachovávající (jako jediný výrobce ICP-MS) možnost použití jako kolizního plynu - mimo helia i reakční plyn. Unikátní iontová optika RAPID (Right Angle Positive Ion Deflection ) a detekční systém zcela nové konstrukce, přinášejí uživateli nejlepší poměr 'signál/šum' ve třídě Q-ICP-MS. Díky QCell s technologií 'flatapole', umožňující „potlačení" nižších hmot, je dramaticky posunuta hranice limitů detekce na hladiny ppt, již pro lehké prvky, jako Li, Be, B v heliovém módu. Pro nejnáročnější aplikace, jako je například ultrastopová analýza v průmyslu polovodičů, je určen model iCAP-Qs, kombinující unikátní analytický výkon s unikátní flexibilitou.

Nejmenší spektrometr a další lákadla

iCAP-Q je ve své třídě spektrometr s nejmenším půdorysem. Na laboratorním stole Vám zabere ne více než půl čtverečního metru. Přívody médií, zavádění vzorku (přímé, GC, LC, IC, LA...), unikátní systém přístupu ke kónům iontové optiky, vše co operátor potřebuje, pro instalaci, provoz a údržbu je snadno a ergonomicky přístupné. Ruku v ruce s mírou inovace - jedinou součástí, která přešla z XSeries do nového modelu je sběrný kón - jde i inovace ovládacího software, kterým se stává zcela nová, komplexní programová platforma 'Qtegra'.

ICP-MS spektrometr iCAP-Q je použitelný ve všech oblastech prvkové analýzy, v rutinních i vědecko-výzkumných laboratořích. Inovativní koncepce, výjimečný analytický výkon a vysoká produktivita - to je iCAP-Q od Thermo Scientific.