HPLC systémy tažné a chovné

24. 4. 2015
Náš dávný kontroverzní kolega-analytik rozděloval zaměstnance se špetkou proletářské ironie na tažné (v laboratoři) a chovné (ve vyšších patrech, kancelářích). Pro laboratorní aparatury byl však nesmlouvavý a vyžadoval to nejlepší. Jak by řekl – instrumenty měl na chov (vývoj) i tah (rutinu) v jednom balení.

Vymezení oblasti separačních technik z pohledu polarity a molekulové hmotnosti lze schematicky vyjádřit dle obr. 1. Samozřejmě existují v laboratořích kolegové, kteří jsou schopni jedním instrumentem pokrýt vše, ale zůstaňme nohama na zemi a přenechme analýzy odpařitelných látek plynovým chromatografům TRACE a malé iontové analyty zase excelentním Dionex „iontovkám“ (i přes fakt, že separace na Acclaim Trinity a detekce s Corona CAD detektorem dokáže nevídané, info pro fajnšmekry – viz obr. 2).
HPLC: Schematické rozdělení běžných chromatografických technik
Obr. 1: Schematické rozdělení běžných chromatografických technik.

HPLC: Chromatografická separace sodné soli
Obr. 2: Chromatografická separace sodné soli diclofenacu s přítomným chloridovým iontem jakožto nečistotou (kolona Acclaim Trinity P1, univerzální detektor Corona Veo RS).

A právě HPLC systémy Ultimate 3000 (viz obr. 3), zrozené souzněním technologií Thermo a Dionex splňují kritéria jak pro chov tak i tah. Historické křížení přineslo jedinečnost v podobě modulárních sestav. Disponují čerpadly (izokratickými, binárními, duálními-2x ternárními a kvarternárními) pro aplikace s tlakovými rozsahy až do 1500 bar, stejně jako dech beroucími detekčními možnostmi absorpčními (UV-VIS či DAD), fluorescenčními, refraktometrickými, elektrochemickými, unikátními Corona CAD a hmotnostně spektrometrickými.
HPLC: Chromatografický systém UltiMate 3000
Obr. 3: Chromatografický systém UltiMate 3000 s variantou Vanquish (1500 bar, vpravo); UHPLC modely lze využívat i pro standardní HPLC analýzy se standardními kolonami.

Moderní softwarová platforma Chromeleon se stala vyhledávanou nejen pro menší laboratoře, ale díky multi-instrumentálnímu řízení, detailnímu procesování dat a individuální a snadné úpravě reportů s excelovským formátováním též pro velké nadnárodní korporace.
Nemá smysl se jakkoliv obávat modularity - bude Vás bavit a činit šťastnými stejně přirozeně a spontánně jako baví děti stavebnice LEGO (kontaktujte naše specialisty pro návrh systémů). Navíc - pro milovníky automobilových příměrů - všechny moduly a modely Ultimate 3000 se vyrábí v bavorské aglomeraci mnichovského distriktu. Přejeme Vám úspěšný chov a stáje s bohatou "výbavou".