Stáhněte si nejnovější postery o analýzách v zajímavých matricích pomocí GC a GC-MS!

12. 6. 2014
Kolegové z vývojových center Thermo Scientific pro Vás připravili zajímavé praktické aplikace (ke stažení níže) – tentokrát formou posterů. Stanovení pesticidů pomocí TSQ 8000, automatická derivatizace pro GC s autosamplerem TriPlus RSH, stanovení veterinárních léčiv v mléku metodami GC-MS a GC-ECD stejně jako rozpuštěných plynů a těkavých látek ve vodě s aparaturou Trace 1300 a headspace dávkovačem TriPlus 300. Budete-li mít jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici.

Chromatograf GC trace 1300

  • GC-MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Green Tea Extracted by QuEChERS with Acetonitrile as Final Solvent (ke stažení)
  • Exploring The Benefits Of Automated Unattended Sample Derivatization Prior To Gas Chromatography Analysis (ke stažení)
  • Determination of Veterinary Drug Residues in Milk by GC/MS and GC/ECD (ke stažení)
  • Automated, Rapid And Reliable Determination Of Dissolved Gases In Water By Static Headspace – Gas Chromatography (ke stažení)
  • Analyzing the GCMS amenable compounds in water matrices according to the European Water Framework directive 2013/39/EU (ke stažení)
  • Bonus: The Chromatography and Sample Preparation Terminology Guide (ke stažení)