Série stereomikroskopů Leica S9

28.4.2017

V roce 2017 přichází společnost Leica Microsystems s celou řadou novinek, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Inovace proběhnou v softwarových platformách i samotných mikroskopech. Na své si přijdou uživatelé využívající špičkové funkce mikroskopů dotýkajících se hranic současného technologického pokroku, i ti, kteří používají mikroskopy jako nástroj pro rychlou rutinní práci.

V oblasti setereomikroskopie se v posledních letech vývoj u Leica Microsystems zaměřil převážně na CMO mikroskopy (Leica M-serie), vhodné především pro pokročilé zobrazovací metody. Nyní se však pozornost obrátila i na rutinní stereomikroskopy s optickým systémem greenough, které jsou tu pro ty, kteří mikroskopy využívají ke každodenní rutinní praxi. A především Vám představujeme novou řadu stereomikroskopů Leica S9.

Proč greenough systém?
Jak už jsme zmínili v úvodu, nová řada S9 je založena optickém systému greenough. Tento systém, který je historicky prvním typem stereomikroskopů a někdy je považován za překonaný novějším systémem CMO (common main objective). Systém greenough je založen na dvou oddělených optických cestách, které spolu svírají specifický úhel (u S9 je to 10°), který odpovídá oční sbíhavosti při pohledu na bod v dané vzdálenosti. Z toho vyplývají hlavní vlastnosti tohoto systému. Greenough systém má nejostřejší zaostření ve středu zorného pole, kde se kříží roviny ostrosti obou optických cest. Směrem k okrajům se ostrost zhoršuje. Nicméně, mozek při pohledu do okulárů tyto nedostatky vyrovná a obraz se jeví celistvě ostrý. Při práci s kamerou však toto může být zřetelné. Proč tedy zvolit greenough stereomikroskop ? Tyto mikroskopy Vám přinesou nejsilnější 3D vjem a tedy i zvýšenou orientaci v prostoru. Navíc jednodušší konstrukce těchto mikroskopů umožní pořídit ve stejných podmínkách výrazně výkonnější mikroskop.

Stereomikroskopy řady S9 proto doporučujeme především Vám, kteří pod mikroskopem provádíte každodenní manipulaci a orientace v prostoru je tak pro Vás zásadní.

Série stereomikroskopů Leica S9

Obr. 1: Na rozdíl od CMO optického systému (vlevo) je greenough systém (vpravo) tvořen dvěma zcela oddělenými optickými cestami se specifickým vzájemným sklonem. Díky tomuto sklonu je zaostření soustředěno na střed zorného pole. U CMO mikroskopu je optická osa objektivu kolmá na podložku, a tak je celé pole zaostřené, ovšem na úkor 3D vjemu.

Proč stereomikroskopy Leica S9?

Pro ojedinělý rozsah zvětšení!
Stereomikroskopy řady S9 přináší pro greenough modely dosud nejsilnější poměr zvětšení 9:1. V základní sestavě (10x okuláry a bez předsádky) se můžete pohybovat v rozsahu zvětšení 6,1- 55x! Nyní tak využijete mikroskop jak pro snadný přehled vzorku, tak i pro pečlivý průzkum všech detailů. Díky okulárům se zorným polem 23 mm obsáhnete při zvětšení 6,1x zorné pole až 37,7 mm. 122 mm pracovní vzdálenosti pak zajistí dostatek pracovního prostoru pro vaše nástroje.

Pro příslovečnou kvalitu obrazu!
Celá optická cesta nových S9 stereomikroskopů je apochromaticky korigovaná. Apochromatická optika Vám zajistí dokonalý obraz bez chromatických vad.

U stereomikroskopů Leica S9 byla využita technologie FusionOptics™, tolik oblíbená například u uživatelů greenough stereomikroskopu Leica A60, nebo u nejsilnějších modelů CMO mikroskopu typu Leica M205. Tato technologie je postavena na rozdílné apertuře optických kanálů. Do levého oka tak přichází obraz o vysoké hloubce ostrosti a do pravého oka obraz s nejvyšším možným rozlišením. O zbytek se postará nejvýkonnější počítač – Váš mozek. Ten zkombinuje vlastnosti obou optických kanálů a vytvoří výsledný obraz o nejvyšším rozlišení při vysoké hloubce ostrosti.

Stereomikroskopy Leica S9: zobrazení funkce FusionOptics

Obr. 2: Zobrazení funkce FusionOptics™. Vlevo obraz o nízké apertuře s vysokou hloubkou ostrosti, ale s nízkým rozlišením. Uprostřed obraz s vysokou aperturou jež zapříčiní vysoké rozlišení, ale s nízkou hloubkou ostrosti. Vpravo fůze předcházejících obrazů s výsledným vysokým rozlišením a hloubkou ostrosti při použití technologie FusionOptics™.

Pro vysokou variabilitu!
Stereomikroskopy řady S9 bude možno využít ve velmi široké škále použití od průmyslových inspekcí a oprav až po biologické aplikace jako jsou mikrooperace, disekce, či transgenní aplikace. Leica Microsystems do budoucna plánuje získat i certifikaci pro využití těchto mikroskopů v humánní IVD a IVF.

Takto široká škála využití však vyžaduje i přizpůsobivost k nárokům, které před mikroskop dané aplikace pokládají. Mikroskop tak lze dovybavit přídavnými objektivy (tzv. předsádkami), které posunou rozsah zvětšení dle potřeb uživatele. Všechny tyto objektivy jsou také apochromaticky korigované a zachovají tak vysoko nasazenou laťku obrazové kvality. Momentálně jsou v nabídce předsádky se zvětšením 0.5x, 0.63x, 0.75x, 1.6x a 2x. Každá předsádka změní i velikost zorného pole a pracovní vzdálenost. Pro přehlednost proto přikládáme tabulku hodnot. Mikroskop lze vybavit i různými okuláry (10x, 16x, 20x, 25x a 40x) a dosáhnout tak velmi variabilních hodnot.

Stereomikroskopy Leica S9: přehledová tabulka rozsahů zvětšení

Obr. 3: Přehledová tabulka rozsahů zvětšení v závislosti na zvolených okulárech (udává řádky tabulky) a předsádkách (udávají sloupce tabulky). První sloupec je varianta bez předsádek. Lze si povšimnout, jak se v závislosti na zvolených předsádkách mění hodnoty pracovní vzdálenosti. Pozn.: Zvětšení okulárů je prázdné, tj. bez navýšení rozlišení. Vhodnost sestavy mikroskopu se silnějšími okuláry lze prodiskutovat se zástupci společnosti Pragolab s.r.o. 

Pro řešení šité na míru!
Stereomikroskopy řady S9 lze kombinovat s širokou škálou dosavadního vybavení Leica. Můžete tak svůj mikroskop nakonfigurovat s moduly z portfolia transmisních základen, dopadajícího osvětlení, nebo nosných sloupců. Mikroskop můžete nakombinovat s manuálním ostřením, i verzí s hrubým/jemným posunem, nebo motorizovaným posunem s možností ovládání pomocí nožního pedálu – ideální kombinací pro Vás, kteří potřebujete volné ruce pro práci s preparáty. Možnost připevnění mikroskopu na flexibilní rameno zase umožní umístit mikroskop v libovolné pozici nad pracovní deskou. Pozorovací úhel 35° zajistí přirozenou a uvolněnou pozici při dlouhodobé práci.

Stereomikroskopy Leica v rozlišných variacích

Obr. 4: Stereomikroskopy Leica lze nakonfigurovat v rozlišných variacích dle Vašeho přání.

Protože si můžete vybrat!
Řadu S9 reprezentují tři výchozí modely, které lze dále přizpůsobovat vašim požadavkům. Každý si tak může vybrat nejvhodnější řešení.

Leica S9E (entry)
Binokulární model určený čistě pro práci bez nutnosti dokumentace. Neutrácejte za dokumentační porty, když je nepotřebujete.

Leica S9D (documentation)
Model s optickým portem pro nasazení libovolné kamery, nebo fotoaparátu přes c-mount rozhraní. Optimální řešení pro stávající majitele kamer, nebo pro možnost pozdějšího rozšíření. Optické dělení portu 50%/50% zajistí možnost sdílení a nahrávání obrazu bez omezení komfortu práce s mikroskopem.

Leica S9i (integrated camera)
Model s integrovanou, barevnou 10 mpix kamerou s rychlostí až 35 snímků za vteřinu. Kamera je vybavena různými datovými výstupy, USB portem pro připojení do PC a využití síly softwarové platformy LAS, nebo HDMI portem pro přímé připojení do monitoru bez nutnosti použití PC. Kamera je rovněž vybavena ethernetovým portem, díky kterému snadno nasdílíte výstup do Vaší sítě, nebo pomocí routeru připojíte libovolné mobilní zařízení. Stačí zdarma stáhnout aplikaci Leica AirLab (android, iOS) a můžete pomocí mobilních zařízení pozorovat Váš objekt, pořizovat, upravovat a sdílet snímky a videa, nebo ovládat nastavení kamery. Díky integrované konstrukci má tento model čistý a úsporný design bez překážejících kabelů. Integrovaný model je navíc oproti kamerám se srovnatelnými parametry (např. Leica MC190 HD) finančně výhodnější.

Stereo mikroskopy řady Leica S9

Obr. 5: Zástupci řady Leica S9. Zleva:
Leica S9E pro základní pozorování s osvětlením ringlight
Leica S9D s kamerou na dokumentačním portu, hrubým/ jemným ostřením a SLI osvětlením
Leica S9i s integrovanou kamerou a komplexním TL/IL osvětlením KL2500
Leica S8 nástupce S8APO s novým faceliftem je stále nabízen vedle řady S9.

Věříme, že Vás nové mikroskopy řady S9 zaujaly stejně jako nás. V případě, jakýchkoliv dotazů, či připomínek se na nás neváhejte obrátit. Zástupci z mikroskopického oddělení naší společnosti Vám rádi poradí, nebo odpoví na jakýkoliv dotaz.