OES s jiskrovým zdrojem

ARL iSpark
Optické emisní spektrometry (OES) s jiskrovým zdrojem, optickým systémem Paschen-Runge a fotonásobičovou detekcí pro nejpřesnější stanovení prvkového složení kovových materiálů.

Detail

ARL EasySpark
Stolní optický emisní spektrometr (OES) s jiskrovým zdrojem, multi-mřížkovým optickým systémem a CCD detekcí pro stanovení prvků v kovových materiálech.

Detail

OES s jiskrovým zdrojem - optická emisní spektrometrie s jiskrovým zdrojem


Optická emisní spektrometrie s jiskrovým zdrojem je technika využívána pro analýzu prvků ve vzorcích pomocí emisního spektra, které je generováno elektrickým výbojem (jiskrou) při interakci s vzorkem. OES s jiskrovým zdrojem je výkonná metoda především pro analýzu kovů ve vzorcích, jako jsou kovy, slitiny, minerály a další materiály. Poskytuje rychlé a přesné výsledky pro kontrolu kvality surovin, průmyslovou kontrolu výroby a výzkumné aplikace. S možností analýzy různých prvků a vysokou citlivostí je OES s jiskrovým zdrojem důležitým nástrojem pro materiálový výzkum a průmyslové aplikace.