Společnost CTC Analytics produkující špičkové analytické autosamplery - tzv. PAL systémy - vyvinula nový typ dávkovače, který mění dosavadní zvyklosti a posunuje nejdůležitější fázi rozboru vzorku do GC a HPLC (přípravu a dávkování do analyzátoru) z kategorie kritická do plně automatizovaná. Automatická výměna stříkaček, intenzivní míchání, derivatizace.