Leica M165 FC

O produktu

Leica M165 FC je kódovaný fluorescenční stereomikroskop. Rozsah zoomu 16,5:1 umožňuje prohlížení preparátů v zorném poli o průměru až 63 mm při účinném rozlišení 1,1 µm. Jediným přístrojem tak můžete pozorovat celé makroskopické vzorky a zároveň sledovat jejich nejdrobnější detaily. Fluorescence umožňuje Leica M165 FA využít například v genetických laboratořích pro sledování exprese genů v celém organismu, nebo jeho částech. Emisní a excitační kanál je v přístroji prostorově oddělen (patentovanou technologií TripleBeam) a výrazně zvyšuje poměr signálu a šumu. Výsledkem je silný fluorescenční signál na kontrastně černém pozadí.

Přístroj umožňuje sledování jak v dopadajícím (světlé pole, tmavé pole) tak i procházejícím světle a můžete ho tak využít i pro práci s tenkými preparáty na skle. Pro nebarvené preparáty je připraven Rottermanův kontrast, vytvářející kontrastní reliéfní obraz. Pro vaše specifické potřeby je možné přístroj rozšířit o polarizaci.

Mikroskop Leica je vybaven technologií FluoCombi IIITM. Ta umožňuje velmi rychlou změnu v pozorování planapochromatickým objektivem (1x) nebo 5x HR (high-resolution) objektivem. I tento objektiv stále disponuje komfortní pracovní vzdáleností 19 mm. Můžete tak snadno manipulovat se vzorkem i při sledování nejmenších detailů. Navíc již nemusíte přepínat na světelný mikroskop, když pracujete s citlivými vzorky. Klasifikace, disekce a analýza exprese vzorků je tak snazší a rychlejší než kdy dříve.

Stereomikroskop Leica M165 FC je kódovaný. To vám zaručuje stejné podmínky pozorování všech preparátů, které i po případné změně snadno nastavíte zpět. Výsledkem jsou snadno reprodukovatelné výsledky s uniformními podmínkami pozorování.

Přístroj je možné vybavit motorizovaným stolkem pro vzorky. Posun v osách X, Y je pak pohodlně ovládán pomocí ovladače s joystickem. Připojením kamery pak snadno přenesete snímaný obraz do PC, nebo zachytíte na SD kartu.