Leica Mateo TL

O produktu

Během procesu přípravy vzorků se pro hodnocení připravenosti vzorků často používají subjektivní úsudky, které mohou ohrozit kvalitu a výsledek experimentů. Mateo TL pomáhá řešit tento problém konzistentnějším hodnocením konfluence bez ohledu na to, kdo provádí kontrolu nebo jaký typ experimentu se provádí.

Výhody

Mateo TL usnadňuje proces kontroly buněčných kultur všem členům týmu snadným nastavením a intuitivním používáním. Zlepšuje reprodukovatelnost vašich experimentů prostřednictvím objektivního hodnocení konfluence v jednotlivých kulturách, nebo i experimentálních sadách.

 • Jednoduché použití, a to i pro laiky
 • První snímek za méně než 1 minutu
 • Jedno společné kritérium pro konzistentní měření konfluence v celém týmu
 • Zvyšuje pohodlí vašeho týmu

Jednoduché použití, a to i pro laiky

Umožněte celému svému týmu snadno a intuitivně pozorovat a pořizovat snímky vzorků.


 • Všichni členové, bez ohledu na odbornost, mohou správně nastavit kontrastní metody pomocí funkce interaktivního nastavení asistovaného kontrastu.
 • Snadné pozorování a pořizování snímků vzorků pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého softwarového rozhraní.
 • Mateo TL snižuje zátěž školení techniků, supervizorů a vedoucích výzkumných pracovníků.

Přejděte z nastavení na první obrázek za méně než 1 minutu

 • Systém je vždy připravený k okamžitému použití. Můžete kdykoliv ihned začít pracovat.
 • Jakmile je nainstalován a kvalifikován naším servisním týmem, můžete okamžitě začít Mateo TL s používat konzistentními a spolehlivými výsledky.
 • Naše společnost nabízí rovněž  instalační  (IQ) a provozní kvalifikaci (OQ), což pomůže zdokumentovat a ověřit, zda je zařízení Mateo TL nainstalováno a provozováno podle specifikací společnosti Leica.

Jedno společné kritérium pro konzistentní měření konfluence

Mateo TL nabízí jedno společné kritérium pro měření konfluence v celé laboratoři. Algoritmus vyhodnocení konfluence měří procento plochy pokryté buňkami v obraze.

Modul Mateo TL confluency umožní:
 • Eliminovat subjektivní odhady.
 • Dosáhnout konzistencích hodnocení konfluence mezi různými uživateli a experimenty.
 • Zbavit se dohadů z vyhodnocení konfluence.
 • Konzistentně provádět měření konfluence pomocí společného nástroje napříč laboratorními experimenty a snižovat tak odchylky.
 • Zlepšit reprodukovatelnost experimentů.
 • Pomocí modulu Confluency maximalizovat přesnost práce.

Chytré funkce

Pozorujte, pořizujte snímky vzorků a exportujte obrázky rychle a pohodlně pomocí vylepšených inteligentních funkcí.

 • Bezdrátový přenos snímků přímo do smartphonu nebo tabletu pomocí funkce rychlého sdílení.
 • Pomocí funkce Repeat snadno reprodukujte podmínky zobrazení dle předchozího referenčního snímku v galerii.
 • Eliminujete potřebu častých úprav nastavení světla a fotoaparátu pro každé zvětšení díky vestavěné funkci světelné paměti Mateo TL.

Zvyšte pohodlí svého týmu

 • Minimalizujte únavu tím, že eliminujete potřebu používat okuláry.
 • Mateo TL lze umístit do laminárních boxů kompatibilních rozměrů a minimalizovat možnost kontaminace buněk a zvýšit pohodlí práce.