Laserové mikrodisektory Leica LMD6 & LMD7

O produktu

Laserová mikrodisekce (LMD, nebo LCM) umožňuje uživatelům izolovat jednotlivé specifické buňky nebo celé oblasti tkáně. Systémy Leica LMD, poháněné jedinečným laserovým designem a dynamickým softwarem, umožňují uživatelům snadno izolovat oblasti zájmu (ROI) od celých oblastí tkáně až po jednotlivé buňky nebo dokonce subcelulární struktury, jako jsou chromozomy.

LMD najde využití v genomice (DNA), transkripci (mRNA, miRNA), proteomice, metabolomice dokonce i sekvenování nové generace (NGS). Na tuto metodu spoléhají vědci v oblasti neurologie, výzkumu rakoviny, analýzy rostlin, forenzního nebo klimatického výzkumu. Kromě toho je LMD dokonalým nástrojem pro práci s živými buněčnými kulturami (LCC), pro klonování a opětovné pěstování, manipulaci nebo následnou analýzu.

Řez vzorku je v našich systémech veden pohybem laseru a ne vzorku. Sběr vzorků je pak prováděn gravitací. To je důvod, proč vám naše LMD systémy poskytují dokonale řezané disekty, bez kontaminace, perfektně připravené k analýze.

Přesuneme laser, ne vzorek

 • Zkuste napsat své jméno na kus papíru přesunutím papíru namísto pera. Je to těžké? Ze stejného důvodu při laserové mikrodisekci pohybujeme laserem, ne vzorkem!
 • Pouze Leica Microsystems používá k řízení laserového paprsku podél požadované linie řezu vysoce přesnou optiku a pohyblivé hranoly.  Leica LMD tak řeže vždy kolmo k tkáni a zanechává pouze čisté řezy izolátů bez jakékoliv kontaminace.
 • Díky technologii směrování řezu optikou mikrodisektoru, jsou mikrodisektory Leica nejpřesnějšími disektory, jaké můžete získat. Pohyb stolku je vždy omezen jeho fyzikálními možnostmi motorů. Piezzo náklon hranolů Bude vždy nesrovnatelně přesnější. Navíc se vzrůstajícím zvětšením objektivů se i úměrně zvyšuje přesnost laseru. Při použití 150x objektivu je pak přesnost taková, že umožňuje vyřezávání jednotlivých chromozomů!
 • Další výhodou je možnost kreslení v živém obraze při současném řezání předchozích vzorků. Při řezání se vzorek vůbec nehýbe a vy tak můžete pohodlně pokračovat v práci.

Obr_1_Leica_LMD6_LMD7.png     

Gravitace pro dosažení čistoty

 • Všechny analýzy spoléhají na to, že izoláty budou bez kontaminace. To je důvod, proč systémy Leica LMD shromažďují izoláty prostřednictvím gravitace. jedinečná metoda řezu založená na laserovém vedení zachovává integritu vašich izolátů – bezkontaktně a bez kontaminace. Vlastnosti vzorků navíc nebudou pozměněny mechanickým typem sběru. Gravitace funguje vždy!  
 

Absolutně svobodné nastavení laseru

 • Nastavení výkonu, clony, rychlosti, proudu hlavy a frekvence pulsu. LMD7 lze vyladit podle potřeb vašeho vzorku. Například tlusté části rostlin vyžadují vysoký výkon, zatímco řezání kolem křehkých neuronů bude vyžadovat méně energie. Optimalizujte si rychlost pro tenké řezy, které pak mohou obvykle využívat rychlejší řez než tlusté vzorky.
 • Pokročilé režimy řezání dodávají vylepšenou přesnost způsobu disekce vzorku. Můžete například nejprve kreslit a poté řezat (Draw + Cut) nebo řezat v reálném čase kliknutím myši nebo kreslení přes dotykovou obrazovku (Move + Cut). Režim Draw + Scan je vyvinut pro ablace ze skla, zatímco laserový vrták bude řezat silný vzorek v po sobě jdoucích kolech. Režim Final Pulse umožňuje katapultovat náročné pitvy do sběrné nádoby.
 • Z tohoto výčtu si lze snadno představit neuvěřitelnou paletu nástrojů, kterou Vám Leica LMD přináší. S takovýmto disektorem, již žádný vzorek nebude příliš odolný a žádný počet potřebných izolátů příliš vysoký.

Obr_2_Leica_LMD6_LMD7.png


Mikrodisekční software Leica

 • Software Leica LMD je intuitivní aplikační software navržený tak, aby zefektivnil proces výběru nastavení. Soustřeďte se pouze na získání vysoce kvalitních oblastí vašeho vzorku. Vyberte, rozeznejte a vizualizujte s dosud nepoznanou lehkostí! SW zároveň podporuje práci s dotykovými obrazovkami a intuitivní práci kreslení řezů perem.
 • Leica LMD software navíc podporuje automatické rozpoznání vzorů a import přehledových snímků z jiných zařízení, např. automatických skenerů.

Obr_3_Leica_LMD6_LMD7.png

Spotřební materiál

A) membrány a sklíčka pro vzorky

Leica Microsystems nabízí různé druhy mikrodiekčních sliderů pro laserovou mikrodisekci.

 • Jakýkoli druh membránových sklíček Pro genomiku a transkripci.
 • Pet diapozitivy pro specifické aplikace v proteomice a metabolomii, protože PET je téměř bez změkčovačů.
 • Slidery DIRECTOR pro práci zcela bez membrán.

Přečtěte si, jak vybrat odpovídající spotřební materiál v článku Science Lab.

B) sběrné nádobky pro disekty

Vzhledem k tomu, že systémy Leica LMD shromažďují izoláty jednoduše gravitací, můžete pro jejich sběr použít místo nákladných adhezivních víček standardní nádobky. Stačí použít běžná zařízení molekulární biologie, jako jsou 0,2 nebo 0,5 ml zkumavky, petriho misky, či multijamkové desky– které již máte ve své laboratoři. Sběrná zařízení mohou být suchá nebo naplněná reakčním pufrem nebo kultivačními médii pro práci s živými buňkami, které tak ihned šetrně sbíráte do média.

Obr_4_Leica_LMD6_LMD7.png

Laserové mikrodisekční spotřební doplňky Leica

Možnosti automatizace

 • ADM (Režim automatické detekce) je softwarový modul, který pomáhá shromažďovat velké množství podobných disektů. Stačí obkreslit oblast, která vás zajímá, a software ji použije jako šablonu pro jiné oblasti. Například analýza proteomiky vyžaduje, aby bylo zachyceno velké množství vzorku, a ADM poskytuje velký přínos laboratořím pracujícím s 100 s-1000 disekty pro jednu analýzu.
 • Automatické zaostřování lze použít před každým procesem řezání, aby se udrželo zaostření při řezání stovek zorných polí z jednoho vzorku. Kromě toho můžete automaticky zkontrolovat a zdokumentovat všechna použitá sběrná zařízení.
 • Systematický přístup: Rastrový nástroj rozdělí vaše zorné pole na daný počet oblastí. S touto funkcí můžete systematicky těžit svůj vzorek a shromažďovat své diskety do různých sběrných zařízení, jako jsou multijamkové desky.

Obr_5_Leica_LMD6_LMD7.png

Myší mozek, Cresyl violet. Před a po automatické detekci (ADM) neuronů

Funkce s vysokou propustností

 • Potřebujete vyšší efektivitu? LMD systémy lze konfigurovat s různými druhy stolků. Ultra skenovací stolek LMT350 poskytuje nejrychlejší, nejtišší a nejpřesnější navigaci.
 • LMT350 je schopen držet sběrné nádoby od 0,2 ml eppendorf. zkumavek, přes pásky s 8 a 12 víčky až po standardní multijamkové desky s 96 – 386 jamkami! To vám umožní provádět experimenty s vysokou kvantitou.
 • Vzhledem k tomu, že nepotřebujete žádný speciální materiál, ale používáte běžné mikrotiterové desky, mohou být tyto desky vloženy přímo do standardních PCR strojů.

Obr_6_Leica_LMD6_LMD7.png

Vzhledem k tomu, že nepotřebujete žádný speciální materiál, ale používáte běžné mikrotiterové desky, mohou být tyto desky vloženy přímo do standardních PCR strojů.

LCC – Řezání živých buněk

Pokud pracujete s živými buňkami, jste zvyklí pracovat s invertovanými mikroskopy. Řezání živých buněk funguje s našimi LMD systémy, i když systémy Leica LMD jsou založeny na vzpřímených mikroskopech.

 • Živé buňky v kultuře můžete disektovat za účelem opětovného kultivace, klonování nebo analýzy jednotlivých buněk, kolonií nebo buněčných shluků.
 • K systému LMD můžete připojit klimatickou komoru.
 • Buňky můžete pěstovat na Petriho miskách s PEN membránou nebo víceúčelovými ibidi sklíčky.
 • Můžete sbírat disekty živých buněčných kultur do Petriho misky s pen membránou nebo bez ní, ibidi sklíčka nebo pásků až s osmi víčky pro opětovné pěstování nebo do sběrných zařízení, jako jsou PCR zkumavky pro analýzu.
Přečtěte si více o řezání živých buněk v článku Science Lab o spotřebních materiálech.

Obr_7_Leica_LMD6_LMD7.png

HeLa buňky

Úspěch tkví v objektivech

Objektivy pro LMD jsou navrženy tak, aby umožňovaly flexibilní nastavení laseru pro všechyn aplikace. Vývoj a výroba optiky společnosti Leica patří od počátku 19. století k základním prioritám, takže se můžete spolehnout na výkon našich specializovaných objektivů pro LMD.


 • Vyberte si z řady suchých objektivů –a to v rozpětí od 2,5x do 150x!
 • Pomocí objektivu 150x SmartCut můžete v případě potřeby disektovat i vnitrobuněčné struktury s vysokým zvětšením.
 • Získejte velké zorné pole pro disekci velkých částí vzorků v jednom kuse s objektivy s nízkým zvětšením.
 • Využijte objektivů s nejvyšším možným přenosem laserového světla při 350 nm k řezání tkáně, kostí, zubů, mozku, rostlin, chromozomů a živých buněk – vyzkoušejte je pro svou aplikaci!
Vynikající zobrazovací výkon, který naše objektivy poskytují, je samozřejmý.

Obr_8_Leica_LMD6_LMD7.png


Objektivy Leica dedikované pro mikrodisekci

LMD6 a LMD7 - Stejný princip, dva systémy

Vyberte si svůj systém: Rozdíl mezi Leica LMD6 a Leica LMD7 je laser. LMD7 poskytuje vyšší výkon laseru a více laserových ovládacích prvků než LMD6.

Zatímco je Leica LMD6 nástrojem pro standardní aplikace diskece měkkých tkání, jako je mozek, játra nebo ledviny, je Leica LMD7 ideální pro disekci jakéhokoli druhu tkáně nezávisle na její velikosti nebo tvaru.


Dva systémy pro Vaše objevy

 • Leica LMD6 pro disekci měkkých tkání.
 • Leica LMD7 pro extrémní výkon laseru a tím větší flexibilitu.

Obr_9_Leica_LMD6_LMD7.png

Laserové mikrodisekční systémy Leica LMD6 & LMD7