Nový plynový chromatograf TRACE řady 1300 v sestavách GC-MS

V předchozím čísle CHEMagazínu byla představena novinka firmy Thermo Fisher Scientific z oblasti plynových chromatografů - nový TRACE řady 1300. Tento dravec se uhnízdil i v rodinách GC-MS s iontovou pastí, kvadrupólovým analyzátorem jednoduchým i trojitým, a vytvořil tak analytické sestavy skvěle slušící a padnoucí jakékoliv laboratoři. Kdo by po něm nezahořel?

Potřebujeme nejcitlivější instrument pro analýzu pesticidů, co máte? Chci univerzální nástroj pro identifikaci produktů našich chemiků! Nabídněte mi prosím takový hmoťák, abych mohl své pevné i kapalné látky dávkovat přímo do iontového zdroje! Potřebuju nutně vyjímat a čistit iontový zdroj za chodu, nemůžu čekat do druhého dne, máte? Nabídnete mi kvadrupól s robustními plně kovovými tyčemi? Samozřejmě, přátelé, máme vše, Thermo nedělá nic jen napůl! 

Unikátní plynový chromatograf GC Trace 1300

Unikátní koncept TRACE řady 130 je výjimečný opravdu ve všech svých částech - autosampler, injektor, termostatovaná pec, detektorová část i uživatelské rozhraní. Vedle jednoduchých autosamplerů pro nástřik kapalných vzorků do GC je k dispozici robotický XYZ dávkovač kapalných vzorků, parní fáze či dávkovač pro SPME zakoncentrování (TriPlus RSH) či vícenásobné zakoncentrování z parní fáze (technika ITEX, Combi Pal).

Vyjímatelné injektorové a detektorové iCTM moduly (instant connect), přístupné z horní části chromatografů, umožňují jakkoliv a rychle uživatelsky kombinovat split/splitless či PTV (oba s možností zpětného proplachu kolony) s FID, ECD, TCD či NPD - vedle hmotnostního spektrometru - a dělá z tohoto instrumentu variabilní multikanálový systém s možností snadné a efektivní údržby. V jeden čas mohou být na chromatografu nainstalovány až čtyři moduly pro dvě nezávislé kolony umístěné v termostatované peci, která díky vylepšení v odtahu, ventilátoru a snížení tepelné kapacity vnitřních povrchů dosahuje excelentních teplotních statických a dynamických charakteristik. Menu propracovaného touch-screen displeje s přístupem k mnohým užitečným nástrojům a video tutoriálům s vlastním USB rozhraním může být 'v řeči lidu vázané' - tedy i v češtině.

Hmotnostní spektrometry v sestavách GC-MS s TRACE řady 1300 pokrývají celou aplikační oblast od jednoduchých kvadrupólů (ISQ) s dvojím filamentem, mimoosovým prefiltrem ve tvaru 'S' a precizně konstruovanými plně kovovými tyčemi, přes iontové pasti (ITQ) s možností fragmentace MSn a hrátek s kolizní energií (ACE - automated collision energy nebo PQD - pulsed Q dissociation), po trojité kvadrupóly (TSQ), které s nelineárním uspořádáním kvadrupólů hyperbolických průřezů dosahují vysoké selektivity i citlivosti. Velmi praktický prvek v každodenní údržbě u všech sestav je možnost vyjímaní iontového zdroje za chodu bez nutnosti porušení vakua - ušetří drahocenný čas a peníze.

Sestavy GC-MS firmy Thermo Fisher Scientific nejsou však určeny jen pro stopové analýzy, řada chemiků požaduje kvalitativní informaci a to i od látek nesnadno zplynitelných. Programovatelně vyhřívané sondy pro zavádění pevných a kapalných látek přímo do iontového zdroje (tedy bez separace na GC koloně) jsou spolu s knihovnou spekter skvělou volbou jak pro tyto účely, tak i pro charakterizaci materiálů.

Nespokojte se s laciným pozlátkem a průměrností, volte do laboratoře to nejlepší, robustní, tradiční a precizní a chtějte Thermo.