Metabolomický kit exkluzivně od Pragolab

Po několika letech vývoje a zkoušení si dovolujeme poprvé nabídnout kompletní experimentální metabolomický kit pro stanovení 153 metabolitů v moči obsahujících amino a karboxylové skupiny, zejména aminokyseliny a jejich konjugáty, organické kyseliny, biogenní aminy a některé další látky.
pgl_kit.jpg
Tento kit umožňuje validovatelnou přípravu vzorků moče pro následnou GC-MS analýzu. Je možno jej získat jak jako soubor chemikálií a standartů potřebných pro kompletní manuální přípravu vzorku tak i v podobě plně automatického systému, který může i dávkovat do libovolného GC-MS systému. Podrobný popis metody je možno nalézt v článku 'Profiling of urinary amino-carboxylic metabolites by in situ heptafluorobutyl chloroformate mediated sample preparation and gas chromatography-mass spektrometry' uveřejněném v Journal of chromatography A, 1443 (2016)211-232.

Skupina těchto kitů se nyní bude rozšiřovat především pro plně automatizovanou přípravu vzorků. V případě zájmu rádi odpovíme na případné dotazy včetně cenových nabídek.