On-line monitoring reakce pomocí stolního NMR

Obr: pektrometr NMR picoSpin-80 MHz

Stolní NMR spektrometr picoSpin nachází další zajímavé pole působnosti, tentokrát pro on-line monitoring chemické reakce. Díky unikátní konstrukci měřicí kyvety, která u picoSpinu dosahuje objemu řádu desítek mikrolitrů a je navíc průtočná, se stal picoSpin – zvláště pak verze 80 MHz – vyhledávaným nástrojem v laboratořích syntetiků. Rozšiřující kit čítající pístové čerpadlo, dvoupolohový přepínací ventil a vhodné SW vybavení umožňuje snadnou implementaci k oblíbeným stolním NMR spektrometrům. Dříve ne snadno dostupná strukturně analytická technika může fundovaně pomoci jakožto univerzální nástroj v on-line sledování a optimalizaci podmínek chemické reakce.

Obr: Spektrometr NMR picoSpin-80 MHz – on-line monitoring

PDF si můžete stáhnout zde.

Více informací naleznete v brožuře, na našich stránkách či dostupnému webináři