Nové multikanálové potenciostaty s impedanční analýzou od Biologic SAS

30. 3. 2021

Firma Biologic SAS (Grenoble, Francie) rozšiřuje nabídku a konfigurace výkonných multikanálových potenciostatů s možností impedanční analýzy (EIS), o osmikanálový a šestnáctikanálový multipotenciostat, oba kompatibilní s rozšiřujícími proudovými a výkonovými boostery. Sestavy jsou určené zejména pro kvalifikovaný vývoj a testování elektrochemických cel, výkonových bateriových článků, svazků a jejich řídicích jed­notek, do napětí až 60 V, s kontinuálním výkonem až 1 500 W (s chlazením vzduchem) a až 3 000 W (s vodním chlazením).

Francouzská společnost Biologic SAS vyvíjí a vyrábí rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno – i vícekanálových, prou­dových i výkonových boosterů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a superkapacito­rů. Aktuálním tématem výzkumu je oblast studia „skladování“ energie a její konverze. Vývoj nových akumulátorů, superkapaci­torů a palivových článků a materiálů pro ně, vyžaduje také novou měřicí a testovací techniku. Novými příspěvky, rozšiřujícími možnosti konfigurace a funkcionality špič­kových potenciostatů Biologic SAS, jsou až osmikanálový multipotenciostat VSP-3e (obr. 1) a až šestnáctikanálový multipotencio­stat VMP-3e (obr. 2).

Biologic_Janderka.png

Obr. 1 - Osmikanálový potenciostat VSP-3e

Multipotenciostat VSP-3e je koncipován do vertikálního, prostorově efektivního šasi s osmi volnými sloty, které mohou být osazeny až osmi zcela nezávislými kanály – deskami – potenciostatů/galvanostatů, buď s nebo bez integrované elektrochemické impedanční ana­lýzy (EIS) v rozsahu 1 MHz–10 μHz. VMP-3e nabízí volbu libovolné kombinace obsazení až šestnácti slotů v šasi přístroje deskami potenciostatů/galvanostatů, volitelně vyba­vených EIS. Jak je typické u vícekanálových potenciostatů Biologic, všechny potenciosta­tické desky – kanály, jsou zcela autonomní, nezávisle adresovatelné ze SW EC-Lab, včetně všech typů úloh EIS (PEIS, GEIS atd.). Tato unikátní vlastnost poskytuje uživatelům mož­nost paralelně realizovat zcela libovolné typy experimentů a operací s daty. To je neoceni­telnou devizou především tam, kde se typicky provádějí dlouhodobá zátěžová nebo cyklická testování baterií, akumulátorů a článků. Samo­zřejmostí je nabídka konektorů a bateriových držáků pro mincové a cylindrické články i univerzální držáky pro ploché či prizmatické baterie. Maximální kontinuální proud 1 A kaž­dého kanálu multipotenciostatu (dříve pouze 0,4 A u VSP & VMP3) může být rozšířen exter­ními proudovými nebo výkonovými boostery, např. FlexP (obr. 3) až na hodnotu 400 A, se zachováním všech ostatních funkcionalit pro­gramu EC-Lab, včetně EIS, simulace a fitování – modul Z-Fit. To zajišťuje potřeby testování širokého rozsahu běžných bateriových svazků a palivových článků.

Obr.%202_%C5%A0estn%C3%A1ctikan%C3%A1lov

Obr. 2 - Šestnáctikanálový multipotenciostat VMP-3e

Multipotenciostaty jsou řízeny z oblíbeného prostředí programu EC-Lab® s garantovaným, neomezeným upgrade a neomezeným počtem instalací pro multiuživatelské využití a off-line zpracování dat. Rovněž program EC-Lab se může pochlubit novými, zcela unikátními funkcemi. Od verze 11.36 je nově vybaven unikátním nástrojem „pomocníkem“ pro kvantitativní hodnocení EIS dat „EIS quality indicators“ (podrobnosti lze nalézt v aplikační poznámce EC-Lab – Application Note #64: Introducing EC-Lab® EIS quality indicators: THD, NSD and NSR) na nově zřízeném webo­vém Aplikačním portálu firmy Pragolab s.r.o.

Koncepce obou přístrojů spolu s novými soft­warovými funkcionalitami povyšuje portfolio multipotenciostatů Biologic na novou, vyšší úroveň a výrazně se tak odděluje od konvenč­ních přístrojů jiných výrobců. Badatelé i tech­nologové, zejména z oblasti výzkumu, vývoje a testování baterií, článků a jejich materiálů, získávají navíc k rodině bateriových cyklerů BCS 8xx od Biologic SAS novou volbu, ceno­vě efektivní řešení precizních multikanálových přístrojů s maximální flexibilitou, možností realizovat souběžně i velmi dlouhé experi­menty včetně EIS, ale i možnosti integrace s dalším příslušenstvím, jako teplotní komory, křemenné mikrováhy (QCM), rotační disková elektroda (RDE), rotační disková elektroda s prstencem (RRDE), spektrometry a díky dedikovaným analogovým a TTL vstupům a výstupům, kterými je vybavená každá deska potenciostatu i s dalším zařízením.

Obr.%203_V%C3%BDkonov%C3%BD%20booster%20

Obr. 3 - Výkonový booster FlexP 0160 (dvě jednotky v 19palcovém raku), Biologic SAS

Podrobnosti o multipotenciostatech VSP-3e, VMP-3e, o výkonových testerech akumuláto­rových svazků, či boosterech FlexP 0160/0012 a o další vědecké instrumentaci od Biologic SAS, naleznete na stránkách výrobce, www.biologic.net. Pro další informace kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o., www.pragolab.cz a www.pragolab.sk.

Pavel JANDERKA, (janderka@pragolab.cz)