Cirkulární dichroismus a rychlé kinetické metody

O produktu

MOS-500 – UV-VIS dichrometr. Více než CD spektrometr. Nabízí mimořádný výkon, vlnový rozsah, citlivost, přesnost, rychlost a modularitu.

  • spektrální rozsah 163-950 nm, volitelně až 1,250 nm,
  • Duální světelný zdroj ( Xe and XeHg),
  • dvojmřížkový monochromátor, rozlišení vlnových délek ±0.1 nm v celém rozsahu,
  • Standardní detekční módy: C /Absorbance/HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence anisotropy a polarizace, LD, HPLC -CD,
  • Volitelné módy: NIR-CD, ORD, DR-CD,
  • Stopped-flow a titrace, Emisní fluorescence,
  • peltierovský teplotní program.
  • MOS-200 & MOS-200/M jednoduché, rychlé, citlivé UV-VIS spektrometry-fluorometry, kompatibilní se SFM-100/2000/3000/4000, u verze 200/M i s motorizovaným monochromátorem.


MOS-DAD
UV-VIS spektrometr s DAD detektorem pro snímání „úplných„ spekter kompatibilní se SFM-100/2000/3000/4000
MOS-LED jednoduchý spektrometr s LED diodami vhodný pro základní model mixeru pro rychlou kinetiku SFM-100
SFM-100 základní – vstupní model dvojstříkačkového mixeru pro studium rychlé kinetiky,
SFM-2000/3000/4000 světový standard multimixeru pro Stopped-flow/quench-flow, se dvěma-třemi a až čtyřmi stříkačkami, s nejkratším mrtvým časem a nejvyšší rychlostí mísení, kompatibilní s UV-VIS spektrometry i s dichrografem, s možností použití mikrokyvet. Umožňuje sledování reakcí s rychlostní konstantou až 3500 s-1. Volitelně i konduktometrická detekce.
µSFM Mikroobjemový stopped-flow systém se dvěma stříkačkami a mikro-Berger Ball mixérem, s nejkratším mrtvým časem (pouze 1 ms), minimální zásobní objem vzorku je 50 µl/stříkačku, minimální potřebný objem nástřiku je 3 µl/stříkačku. Systém je kompatibilní se všemi UV-VIS spektrometry i s dichrografem (CD spektrometrem) MOS Biologic a s dichrografem J-810.
QFM-4000 Mikroobjemový Quench-flow mixer se čtyřmi stříkačkami a dvěma mixery s minimálním injekčním objemem 10 μl
RSC-200 Rychlý měnič roztoků, použitelný pro spolupráci s „patch-clamp“ rekordéry s až 36 elektroventily
JTS-10 Photosynthesis Spectrometer (Joliotův spektrometr) „LED pump-probe“ spektrometr navržený a konstruovaný pro studium procesů spojených s přenosem elektronu (electron transfer studies) ve fotosyntetizujících organizmech, sledováním změn fluorescence nebo absorbance.