Miniaturizace v laboratorní technice – mikro GC

Inovace v technologii - výsledky za sekundy 

Už jsme toho viděli hodně, přístroje různých velikostí, tvarů a barev. Když se dostaly na trh první chromatografy, tak to byly skříně, které sotva prošly dveřmi. Dnes již nikdo neočekává, že by tento přístroj zabral více než 0,5 m2 plochy stolu včetně počítače. A technika jde ještě dále, začínají se objevovat miniaturní přístroje, které se vejdou na dlaň. 

Chromatograf s mikro rozměry

Plynový chromatograf C2V 200 je chromatograf, který plně nahradí přístroje používané především pro analýzu plynů a podobných typů vzorků. 

Jeho nespornou výhodou je možnost použití jej v on-line analýze, ale též v laboratoři. Díky svým mikro rozměrům 15 x 12 x 12cm chromatograf lze umístit i do blízkosti potrubí či kamkoliv do provozu. 

Jeho další obrovskou výhodou je možnost sestavování jednotlivých modulů s různými kartridgemi a kolonami. Všechny čtenáře jistě zajímá, na jaké typy analýz byl testován. Odpověď je jednoduchá, všude tam, kde lze s úspěchem použít k detekci tepelně vodivostní detektor, jako například pro analýzu plynů: zemní plyn, LPG, NGA, reaktorové a syntetické plyny, rozpuštěné plyny, výfukové plyny, SF6 ve vzduchu, čistota metanu, helia, freony v oleji, odoranty, stopové koncentrace S-sloučenin, vodík v kyselých parách, NOx v odfucích, bioplyny, formaldehyd, fermentační procesy a dále.