Využití ICP-MS iCAP Q pro kontrolu potravin

27.9.

Národní Institut potravin Dánské technické univerzity (DTU) využívá ICP-MS spektrometr s indukčně vázanou plazmou iCAP Q od Thermo Fisher Scientific, pro výzkum podporovaný Evropskou Unií zaměřený na vývoj standardů arsenu a nanomateriálů v potravinách.

obilí připravené na test pro spektrometr ICP-MS

Dr. Erik Huusfeldt Larsen, výzkumný pracovník Národního institutu potravin DTU a jeho skupina zaměřená na kovy, minerály a nanočástice, používají systém iCAP Q ICP-MS ke stanovování arzenu ve vzorcích potravin. Evropští výzkumníci potvrzují, že dlouhodobě není adekvátní stanovovat pouze celkové obsahy sloučenin arzenu, poněvadž již velmi malá množství anorganických forem arzenu jsou spojena s některými závažnými nemocemi, jako jsou nádorová onemocnění pokožky a žlučníku, zatímco organicky vázaný arzen je mnohem méně toxický. Larsen poznamenává, že až dosud kontaminace arzenem je spojována především s rybami a jinými mořskými produkty, avšak v posledních letech byl arzen nalezen v pitné vodě, rýži a pšenici, což si vyžaduje zvýšenou veřejnou pozornost.

Tento vědecký výzkum, který je podporován Evropskou Unií, je zaměřen na vývoj snadno použitelných metod analýzy kontaminantů, včetně anorganického arzenu. ICP-MS spektrometr iCAP Q je používán pro selektivní a ultracitlivou detekci arzenu po „solid-phase“ extrakci.

Skupina Dr. Larsena rovněž spolupracuje na evropském projektu NanoLyse, který zahrnuje stanovování nanočástic včetně stříbra, silikátů a organických nanočástic v potravinové matrici. Systém iCAP Q je využíván pro stanovování obsahu metalických nanočástic, metodou „single particle“ pomocí ICP-MS ve  vzorcích potravin.

ICP-MS spektrometr od Thermo Fisher Scientific

Dr. Larsen říká, „tato technologie nám poskytuje unikátní možnost detekovat a počítat individuální nanočástice v potravinách, což se ukazuje jako velmi důležité. Je nezbytné znát nejen velikost přítomných částic, ale musíme být schopni určovat také počet a míru zastoupení jednotlivých velikostních frakcí ve vzorku. Ukazuje se, že toxické efekty jsou významně asociovány s velkým povrchem nanočástic“.

iCAP RQ nanoparticles

„Naše společnost vítá a dlouhodobě podporuje výzkum Národního institutu potravin. A tato společná aktivita je dalším prohloubením našich vztahů,“ Adrian Holley, marketingový ředitel divize „Trace Elemental Analysis“ Thermo Fisher Scientific. Málo co ovlivňuje kvalitu života tak významně jako kvalita potravin. Je naprosto nezbytné, aby výzkum v této oblasti byl prováděn těmi nejlepšími možnými měřícími nástroji.

  1. Mass spectrometer reveals arsenic and nanoparticles in food
  2. Food chemistry research awarded