GC kolony TraceGOLD a TRACE

O produktu

TraceGOLD od firmy  Thermo Scientific  jsou špičkové kolony pro plynovou chromatografii , které poskytují vysokou teplotní stabilitu, extrémně nízké krvácení, vynikající reprodukovatelnost a dlouho životnost. Vybrat si můžete z mnoha nepolárních, málo či středně-polárních a polárních fází GC kolon Thermo Scientific.

Kolony TraceGOLD

 • TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-5MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-5SilMS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-5MS AMINE GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-5HT GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-SQC GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-35MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-35MS AMINE GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-1301MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-624SilMS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™TG-1701MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™TG-17MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-225MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-200MS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD ™TG-POLAR GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-XLBMS GC Columns (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-VRX GC Columns (volatile compounds) (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-VMS GC Columns (volatile compounds) (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-OCP I and II GC Columns (organochlorine pesticides and herbicides) (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-OPP I and II GC Columns (organophosphorus pesticides, U.S. EPA methods 8141A)(více zde)
 • TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC Columns (blood alcohols) (více zde)
 • TraceGOLD™ TG-Dioxin GC Columns (více zde)

Kolony TRACE

 • TRACE™ TR-1 GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-1MS GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-5 GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-5MS GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-5HT GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-35MS GC Column s(více zde)
 • TRACE™ TR-50MS GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-Wax GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-WaxMS GC Column s(více zde)
 • TRACE™ TR-FAME GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-FFAP GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-225 GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-1701 GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-V1 GC Columns (více zde)
 • TRACE™ TR-BioDiesel GC Columns (více zde)
 • TRACE™ GC Columns for Pesticides (TR-Pesticide, TR-Pesticide II, TR-Pesticide III, TR-Pesticide IV) (více zde)
 • TRACE™ GC Columns for Dioxin and PCB Analysis (Trace TR-Dioxin 5MS, Trace TR-PCB 8MS) (více zde)
 • TRACE™ GC Columns for Drugs of Abuse (více zde)
 • TRACE™ GC Columns for Specific EPA Methods (Trace TR-8270, Trace TR-8095, Trace TR-527, Trace TR-8270, Trace TR-524, Trace TR-525) (více zde)