Dostupný Reliéfní kontrast pro vzpřímené mikroskopy

4. 2. 2021

Dnes se spolu zaměříme na problematiku školních vzpřímených mikroskopů. Tyto mikroskopy jsou logicky přístroje s nejjednodušší konstrukcí a většinou i s pouze základními možnostmi pozorování.

Dokud jsou vzorky barvené, či rostlinného původu, zaručí i základní kvalitní mikroskop plnohodnotný zážitek s možností pozorování všech potřebných struktur. Kámen úrazu se zjeví ve chvíli, kdy chceme mikroskopem pozorovat široké spektrum vzorků. Obzvláště ve chvíli, kdy kvůli nedostatku času, či financí není prostor pro řádné barvení a fixaci vzorku. A to je právě případ výukových mikroskopů, kdy je hlavním cílem ukázat studentům vše, co je jen možné, bez nutnosti složitě vzorky upravovat a ideálně v původní, přirozené podobě. A zde se rozvíjí prostor pro implementaci kontrastních technik.

Vzpřímené transmisní mikroskopy umožňují většinou kromě pozorování ve světlém poli pozorování v temném poli (DF – z angl. Darkfield), fázovém kontrastu (PH – z angl. Phase contrast), polarizaci (POL) a Nomarskiho diferenciačním kontrastu (DIC – z angl. differential interference contrast).

Temné pole

Temné pole je většinou první z kontrastních metod, která je pro výuku použita. Její nespornou výhodou je nízká pořizovací cena a zvýšená rozlišovací schopnost, obzvláště v oblasti okrajových struktur. Tato metoda je výborná pro pozorování např: prvoků, viřníků, želvušek, chvostoskoků apod.

DF.jpg

Obr. 1 - Příklad temného pole na snímku řas

Fázový kontrast

Velmi účinná kontrastní metoda, která však vyžaduje použití speciálních objektivů. Kolem objektů vzniká silný halo efekt a barevná kompozice snímku je naprosto změněna. Ideální použití je např. při pozorování jednotlivých buněk, spermií a bakterií.

PH.jpg

Obr. 2 - Chuťové pohárky ve fázovém kontrastu. Výrazné navýšení kontrastu provází typická změna barevného poddání

Polarizace

Specifická kontrastní metoda. V pozorování geologických řezů je nenahraditelná, nicméně v pozorování živočišných a rostlinných preparátů nehraje tak důležitou roli. Je však výborná pro zobrazení krystalů v tkáních a roztocích, zvýraznění specifických struktur, či látek, např. žluče.

POL.jpg

Obr. 3 - Vlákno ovčí vlny ve světlém poli a polarizaci

DIC

Král kontrastních metod, obzvláště u vzpřímených mikroskopů. Tato kontrastní metoda přináší 3D reliéfní kontrast bez jakéhokoliv snížení výsledného rozlišení. Bohužel navýšení ceny mikroskopu je takové, že i rutinní laboratoře si často nemohou takovou investici dovolit, natož školní pracoviště. Navíc správné nastavení Nomarskiho kontrastu je poměrně složité a určitě není vhodné pro studenty.

DIC.jpg

Obr. 4 - Spermie v DIC kontrastu. Můžete si všimnout 3D prostorového poddání při vysokém rozlišení detailů

Z tohoto výčtu je vidět, že není mnoho kontrastních technik vhodných pro studentské laboratoře. I proto se společnost Pragolab s.r.o. rozhodla spojit síly se společností Lumicra Microsolutions při vývoji nových inzertů pro šikmé nasvícení.

Šikmé nasvícení

Šikmé nasvícení (oblique ilumination) je svým principem jednoduchá, ale velmi účinná metoda, jak zlepšit kontrastní možnosti Vašich mikroskopů. Vzniká zasunutím specifické vložky do kondenzorové štěrbiny. Vzorek si ponechává původní barevné spektrum a jeho struktura se stává 3D reliéfní. Není potřeba speciálních objektivů, o vše se postará kondenzorová vložka.


epitel%20PH%20BF%20OB.png %C5%BEl%C3%A1za%20BF%20OB.png 

Obr. 5 a 6 - Srovnání vykreslení epitelových buněk ústní dutiny ve světlém poli a šikmém nasvícení a srovnání světlého pole, fázového kontrastu, a šikmého nasvícení na snímku žlázy hmyzu

Kompatibilita

Vložky šikmého nasvícení jsou kompatibilní především s mikroskopy Leica DM500 a DM750. primární určení těchto mikroskopů pro studentské účely z nich učinili první volbu pro přizpůsobení těchto inzertů. Nyní mají mikroskopy Leica DM500 a DM750 kromě temného pole, fázového kontrastu, polarizace a fluorescence navíc možnost i šikmého nasvícení. Dostupné kontrastní metody, která posune možnosti vašich studentů o další krok dále.

A co rutinní laboratoře?

Vložky jsou určeny pro kondenzory no. 1113613. Tyto kondenzory jsou primárně určeny pro školní mikroskopy Leica DM500 a DM750, nicméně jsou kompatibilní i s laboratorními mikroskopy Leica DM1000 – DM2500.

Pokud Vás tato kontrastní metoda zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vložky osobně předvedeme, či s Vámi zkonzultujeme kompatibilitu s Vaším stávajícím mikroskopem.

LUMICRA_.png

Obr. 7 - Slidery šikmého nasvícení

Pro více informací a možné rezervace piště na mikroskopie@pragolab.cz

Váš tým Pragolab s.r.o.