HyperSep SPE

O produktu

Extrakce na tuhé fázi (SPE, z angl. Solid Phase Extraction) je technika přípravy vzorků před chromatografickou separací, používá se za účelem:

 • Zvýšení koncentrace analytu
 • Odstranění interferujících látek
 • Přenesení analytu do rozpouštědla vhodného pro analýzu

Široké spektrum SPE produktů pro aplikace v oblastech farmacie, životního prostředí, bezpečnosti potravin a forenzních analýz. Produkty jsou k dostání ve formě kolonek nebo 96 jamkových destiček.

Polymery

 • Nepolární (hydrofobní) reverzní fáze
  • HyperSep Retain PEP Cartridges (více  zde ) a HyperSep Retain PEP Plates (více  zde )
   • Drogy, léčiva a metabolity v biologických tekutinách
   • Peptidy v séru, plazmě a biologických tekutinách
   • Vzorky ze životního prostředí

  • Smíšená (mixed - mode) fáze ideální pro vzorky s komplexní strukturou
   • HyperSep Retain CX Cartridges (více zde ) a HyperSep Retain CX Plates (více zde )
    • Široké spektrum návykových látek včetně bazických a neutrálních drog
   • HyperSep Retain AX Cartridges (více zde ) a HyperSep Retain AX Plates (více zde )
    • Analýza THC a jeho metabolitů
   • HyperSep Hypercarb Cartridges (více zde ) a HyperSep Hypercarb Plates (více zde )
    • Vysoce polární látky

Reverzní fáze

 • Reverzní hydrofobní fáze
  • HyperSep C18 Cartridges (více zde ) HyperSep C18 Plates (více zde )
   • Nepolární sloučeniny
   • Organické analyty ve vodních matricích

  • HyperSep C8 Cartridges (více zde ) a HyperSep C8 Plates (více zde )
   • Léčiva a jejich metabolity v biologických vzorcích
   • Peptidy v biologických vzorcích

  • HyperSep Phenyl Cartridges (více zde ) a HyperSep Phenyl Plates (více zde )
   • Aromatické látky
   • Bazické analyty

Normální fáze

 • Normální hydrofilní fáze
  • HyperSep Silica Cartridges (více zde ) a HyperSep Silica Plates (více  zde )
   • Polární sloučeniny, včetně aldehydů, aminů, léčiv, pesticidů a herbicidů
   • Karotenoidy, vitaminy rozpustné v tucích, aflatoxiny v potravinách
   • Mastné kyseliny a fosfolipidy

  • HyperSep Florisil Cartridges (více zde ) HyperSep Florisil Plates (více zde )
   • Extrakce pesticidů za použití oficiálních metod
   • Polychlorované bifenyly v transformátorových olejích
   • Alkoholy, aldehydy, aminy

  • HyperSep Cyano Cartridges (více zde ) a HyperSep Cyano Plates (více zde )
   • Polární látky v hexanu a olejích
   • Extrakce mírně polárních látek na reverzní fázi

  • HyperSep Diol Cartridges (více zde ) a HyperSep Diol Plates (více zde )
   • Extrakce polárních látek na normální fázi
   • Purifikace polárních sloučenin

  • HyperSep Aminopropyl Cartridges (více zde ) a HyperSep Aminopropyl Plates (více zde )
   • Separace strukturních izomerů
   • Léčiva a metabolity v biologických tekutinách
   • Oddělení sacharidů, fenolů a ropných produktů

Iontově výměnná fáze

 • Iontově výměnná fáze
  • HyperSep SAX Cartridges (více zde ) a HyperSep SAX Plates (více zde )
   • Izolace aniontových sloučenin
   • Odstranění kyselých potravinářských barviv
   • Izolace fenolických látek
   • Nukleové kyseliny, nukleotidy a surfaktanty

  • HyperSep SCX Cartridges (více zde ) a HyperSep SCX Plates (více zde )
   • Izolace kationtových sloučenin
   • Odstranění bazických návykových látek
   • Organické báze
   • Báze nukleových kyselin, nukleotidy a surfaktanty
 • Smíšená (mixed - mode) fáze
  • HyperSep Verify CX Cartridges (více zde ) a HyperSep Verify CX Plates (více zde )
   • Široké spektrum návykových látek v biologických tekutinách, včetně bazických a neutrálních drog

  • HyperSep Verify AX Cartridges (více zde ) a Hypersep Verify AX Plates (více zde )
   • THC a jeho metabolity