Hypercarb

O produktu

Kolony ze 100% porézního grafitického uhlíku o velikosti částic 3 µm, 5 µm a 7 µm. Retence velmi polárních látek, pH stabilita 0 až 14, vhodné pro aplikace při vysoké teplotě.

Přečtěte si také článek o využití těchto kolon pro separaci velmi polárních látek a strukturně podobných analytů - zde.