Detektory netěsností

O produktu

GLD Pro Gas Leak detector

Thermo Scientific GLD Pro Gas Leak Detector (více zde ) byl navržen pro použití s plynovými chromatografy a umožňuje snadnou detekci úniku plynu. Díky jednoduchému ovládání a systému indikace je ideálním prostředkem pro detekci netěsností systému. Detekce úniků plynu umožňuje zmenšit šum na detektoru, poskytnout stabilní baseline, snížit spotřebu mobilní fáze díky minimalizaci odpadu a maximalizovat životnost analytické kolony.