ICS-6000

O produktu

Vysokotlaká iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem i v gradientovém režimu, gradientové pumpy, duální systém pro analýzu aniontů i kationtů paralelně; standardní, microbore i kapilární uspořádání s pracovním tlakem až 6000 psi. Modularita a flexibilita kombinovaná s maximální citlivostí!