Aquion

O produktu

Novinka Dionex Aquion je kompaktní iontový chromatograf připraven pro maximální nasazení v analýze aniontů i kationtů s vodivostní detekcí s předřazeným elektrolytickým supresorem. Jednoduchá a kompaktní platforma iontového chromatografu Aquion umožňuje menším laboratořím spolehlivě analyzovat anionty či kationty přítomné ve vodě. Nová elektrolytická suprese uhličitanové mobilní fáze vede ke zlepšení poměru signál/šum a snížení detekčních limitů. Vychytaný a moderní SW Chromeleon je v nabídkách všech chromatografickým aparatur Thermo Dionex.

Více informací zde.