GC-Orbitrap Exactive HRMS

O produktu

GC-Orbitrap započal novou kapitolu unikátních hmotnostních spektrometrů v oblasti plynové chromatografie a stal se nejvýkonnějším GC-MS/hrMS přístrojem s nepřekonatelnou selektivitou, produktivitou a citlivostí.

Možnost charakterizovat vzorek v jedné analýze pomocí kvantitativního prvku MS/MS (s mezí detekcí nejlepších trojitých kvadrupolů) a nejvěrohodnějšího kvalitativního nástroje HR/AM (vysokého rozlišení/přesné hmoty) se stává realitou s technologií Exactive a Q Exactive.

Více na www.planetorbitrap.com