Turbiscan Tower

O produktu

Turbiscan® TOWER využívá k detekci stability suspenzí/disperzí statický vícenásobný rozptyl světla a posuzuje migraci a kolísání velikosti částic v kapalných disperzích. Měřicí hlava snímá signál po celé výšce až šesti vzorků současně a detekuje transmitanci (T) a zpětně rozptýlené světlo (BS). Tím je umožněna vysoce citlivá a spolehlivá analýza transparentních až neprůhledných vzorků, a to i při vysokých koncentracích (až 95 % hm.konc.). Snímaný signál je úměrný velikosti částic a jejich koncentraci a je sledován v čase.

Vialka

Výhody:
  • Rychlé stanovení stability – analýza za reálných podmínek (bez namáhání a ředění) urychlí až 200x vizuální sledování
  • Rychlá detekce všech destabilizačních procesů (agregace, aglomerace, koalescence, vločkování, sedimentace, pěnění apod.) a stanovení průměrné velikosti částic včetně změny velikosti
  • Regulace teploty (4-80 °C) umožňuje urychlit destabilizační proces a sledovat podmínky při skladování
  • Analýza až šesti vzorků současně pomáhá optimalizovat podmínky skladování
  • Stupnice a stability a její zhodnocení pomocí jedné hodnoty TSI (Turbiscan Stability Index)