Turbiscan Oil Series

O produktu

Turbiscan® OIL SERIES využívá k detekci stability suspenzí/disperzí statický vícenásobný rozptyl světla a posuzuje migraci a kolísání velikosti částic, určený pro paliva a těžké topné oleje. Turbiscan je celosvětově uznávaným referenčním přístrojem pro posouzení stability disperzí. Umožňuje kvantitativní monitorování stárnutí, stanovuje migrační rychlost a hydrodynamický průměr částic. Tato verze neumožňuje teplotní kontrolu vzorku.

ASTM D6071

Výhody:
  • Rychlá a snadná metoda pro stanovení stability asfaltenu v alkanu simulující stárnutí dle ASTM D7061
  • Vysoce opakovatelné, přesné a objektivní stanovení stability
  • Rychlá analýza (pouze 15 minut!), výsledkem je jednočíselný parametr TSI (Turbiscan Stability Index)
  • Vhodný pro výzkum a vývoj ale také využití v terénu, snadno transportovatelný (5 kg)