Turbiscan Lab

O produktu

Turbiscan® LAB využívá k detekci stability suspenzí/disperzí statický vícenásobný rozptyl světla a posuzuje migraci a kolísání velikosti částic v kapalných disperzích. Měřicí hlava snímá signál po celé výšce vzorku a detekuje transmitanci (T) a zpětně rozptýlené světlo (BS). Tím je umožněna vysoce citlivá a spolehlivá analýza transparentních až neprůhledných vzorků, a to i při vysokých koncentracích. Snímaný signál je úměrný velikosti částic a jejich koncentraci a v čase lze sledovat destabilizační procesy, ke kterým dochází (krátkodobá a dlouhodobá stabilita).

Stanovení sedimentace

Výhody:
  • Rychlé stanovení stability – analýza za reálných podmínek (bez namáhání a ředění) urychlí až 200x vizuální sledování
  • Rychlá detekce všech destabilizačních procesů (agregace, aglomerace, koalescence, vločkování, sedimentace, pěnění apod.)
  • Přístroj Turbiscan je celosvětově uznávaným referenčním zařízením pro stabilitu koloidů
  • Stanovení průměrné velikosti částic a detekce změn jejich velikosti v koncentrovaných médiích
  • Stupnice a stability a její zhodnocení pomocí jedné hodnoty TSI (Turbiscan Stability Index)