Turbiscan Classic 2

O produktu

Turbiscan® CLASSIC 2 funguje na vícenásobném rozptylu světla za účelem analýzy stability disperzí, která závisí na velkosti částic a jejich koncentraci. Přístroj snímá signál v každých 20 µm výšky vzorku a sleduje změnu signálu v důsledku destabilizace, kterou může být migrace a/nebo změna velikosti částic.

Princip stanovení SMLS

Výhody:
  • Rychlé stanovení stability – analýza za reálných podmínek (bez namáhání a ředění) urychlí až 200x vizuální sledování
  • Rychlá detekce všech destabilizačních procesů (agregace, aglomerace, koalescence, vločkování, sedimentace, pěnění apod.)
  • Přístroj Turbiscan je celosvětově uznávaným referenčním zařízením pro stabilitu koloidů
  • Jednoduchý software pro rychlé a automatizované porovnání vzorků