Turbiscan AGS

O produktu

Turbiscan® AGS využívá stejně jako verze LAB statický vícenásobný rozptyl světla k detekci stability suspenzí/disperzí a posuzuje migraci a kolísání velikosti částic v kapalných disperzích. Navíc je vybaven 54 pozicovým autosamplerem se třemi nezávislými racky, ve kterých lze regulovat teplotu od RT do 60 °C a urychlit tak analýzu skladovacích podmínek.

Výhody:
  • Rychlé stanovení stability – analýza za reálných podmínek (bez namáhání a ředění) urychlí až 200x vizuální sledování
  • Rychlá detekce všech destabilizačních procesů (agregace, aglomerace, koalescence, vločkování, sedimentace, pěnění apod.)
  • Přístroj Turbiscan je celosvětově uznávaným referenčním zařízením pro stabilitu koloidů
  • Stanovení průměrné velikosti částic a detekce změn jejich velikosti v koncentrovaných médiích
  • Stupnice a stability a její zhodnocení pomocí jedné hodnoty TSI (Turbiscan Stability Index)