RheoLaser Crystal

O produktu

RheoLaser Crystal® využívá kombinace neinvazivní techniky DWS (diffusing wave spectroscopy) s vysoce přesným a rychlým ovládáním/rampováním teploty a umožňuje analýzu velkých vzorků. Tak odpadá problém s jejich heterogenitou a citlivostí analýz způsobených nevhodným vzorkováním. Analyzovat lze již hotové produkty, jako jsou potraviny, kosmetika nebo léčiva, bílkoviny, polymery, vosky nebo jakékoliv mastné sloučeniny a určit teplotu a rozsah fázových přechodů.

Vzorek čokolády

Korelační křivky lze zpracovat za účelem získání závislosti mikro-dynamiky (Hz) na teplotě nebo čase. Tyto hodnoty poskytují charakteristické píky odpovídající fázovým přechodům, například změnám krystalických forem, nebo jiným změnám ve vzorku. Na základně těchto parametrů lze určit fázové přechody, jejich rozsahy, či polydisperzitu ve struktuře vzorku.

Mikrodynamika

Výhody:
  • Jakákoliv velikost nebo forma vzorku, vhodné pro křehké a heterogenní produkty
  • Neintruzivní a přímé měření se snadným zpracováním dat
  • Teplotní rozsah 4-90 °C s možností rychlého rampování (až 25°C/min)