RheoLaser Coating HT

O produktu

RheoLaser Coating HT ® je bezkontaktní analyzátor tvorty tenkého filmu, jedná se o přístroj založený na technologii MS-DWS (Multi Specle Diffusing Wave Spectroscopy). Umožňuje monitorování změn mikrostruktury při procesu tvorby filmu. Identifikuje mechanismy sušení a charakteristické doby schnutí a jakémkoliv druhu podkladu. Lze jej využít pro jakýkoliv „filmotvorný“ produkt nebo povlak, jako například inkousty, barvy, laky, pryskyřice, pojiva či kosmetické fólie. Lze pracovat za podmínek definované vlhkosti v rozsahu teplot RT až 250 °C.

Kinetika vodného vzorku

Díky jedinečnému a patentovanému zpracování ASII (Adaptive Speckle Image Interferometry) lze pomocí korelačních křivek vypočítat takzvaný „faktor fluidity“ a jeho vývoj v závislosti na čase. Přístroj přesně udržuje a zaznamenává teplotu a vlhkost, čímž poskytuje reprodukovatelné výsledky.

Kinetika schnutí práškového nástřiku

Výhody:
  • Neintruzivní metoda
  • Analýza mikrostruktury tenkého filmu
  • Měření na jakémkoli druhu podkladu
  • Přesné určení doby schnutí a vytvrzování
  • Přesné udržování a zaznamenávání teploty