Pascal Series

O produktu

Plně automatizovaný rtuťový porozimetr Thermo Scientific Pascal umožní stanovení porozity, celkového objemu pórů, měrného povrchu a velikost částic. Z dalších funkcí je novinkou například korekce stlačitelnosti materiálu.

Rtuťový porozimetr Pascal se skládá ze tří modelů volených podle požadavků na měření velikosti pórů:
  • Pascal 140 je využívaný k automatické přípravě vzorků pro testy a měření velkých pórů a částic. Většinou se používá ve spojení s jedním ze dvou dalších modelů pracujících za vyšších tlaků.
  • Pascal 240 pracuje do tlaků 200 MPa s měřením porozity do oblasti mezopórů.
  • Pascal 440 dosahuje tlaků až 400 Mpa k měření velmi malých pór.