Termická analýza

DSC
Diferenční skenovací kalorimetrie je nejpopulárnější technikou v oblasti termické analýzy. Měří endotermické (teplo proudí do vzorku) a exotermické (teplo proudí ze vzorku) přechody jako funkci teploty.

Detail

TGA
NOVÝ Linseis TGA PT 1000 pro termogravimetrické aplikace s uživatelsky přívětivým designem.

Detail

STA
Simultánní termická analýza (STA) obecně odkazuje na současné použití termogravimetrie (TGA) a diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) na jednom stejném vzorku na jednom přístroji.

Detail

Vysokotlaké STA
Vysokotlaké STA – High Pressure LINSEIS STA – přináší nepřekonatelný výkon . Systém může být využit k určení simultánní změny hmoty (TG) a kalorických reakcí (HDSC) za definovaných podmínek (atmosféra), tlaku do 150 bar a do teplot až 1800°C.

Detail

Dilatometr
Dilatometrie je technikou, při které je rozměr látky při zanedbatelném zatížení měřen jako funkce teploty, kdy je látka vystavena řízenému teplotnímu programu v daném prostředí.

Detail

Analýza plynů - MS, FTIR, In-Situ
V případě připojení termálního analyzátoru k hmotnostnímu spektrometru (QMS) nebo infračervenému spektrometru (FTIR) pro odvod plynů, lze tyto látky určit a identifikovat.

Detail

Magnetic Suspension Balance - MSB
Magnetický závěs umožňuje gravimetrické měření v širokém rozsahu teplot, tlaků a atmosfér.

Detail