Termická analýza

DSC
Diferenční skenovací kalorimetrie je nejpopulárnější technikou v oblasti termické analýzy. Měří endotermické (teplo proudí do vzorku) a exotermické (teplo proudí ze vzorku) přechody jako funkci teploty.

Detail

TGA
NOVÝ Linseis TGA PT 1000 pro termogravimetrické aplikace s uživatelsky přívětivým designem.

Detail

STA
Simultánní termická analýza (STA) obecně odkazuje na současné použití termogravimetrie (TGA) a diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) na jednom stejném vzorku na jednom přístroji.

Detail

Vysokotlaké STA
Vysokotlaké STA – High Pressure LINSEIS STA – přináší nepřekonatelný výkon . Systém může být využit k určení simultánní změny hmoty (TG) a kalorických reakcí (HDSC) za definovaných podmínek (atmosféra), tlaku do 150 bar a do teplot až 1800°C.

Detail

Dilatometr
Dilatometrie je technikou, při které je rozměr látky při zanedbatelném zatížení měřen jako funkce teploty, kdy je látka vystavena řízenému teplotnímu programu v daném prostředí.

Detail

TMA
Termomechanické analýza slouží ke zjištění lineární nebo objemové změny v rozměrech vzorku jako funkce času, teploty a namáhání v ochranné atmosféře.

Detail

Analýza plynů - MS, FTIR, In-Situ
V případě připojení termálního analyzátoru k hmotnostnímu spektrometru (QMS) nebo infračervenému spektrometru (FTIR) pro odvod plynů, lze tyto látky určit a identifikovat.

Detail

Tepelná vodivost
Společnost Linseis nabízí různorodé přístroje k měření tepelné vodivosti. Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti bývá často chybně označován přímo jako tepelná vodivost, součinitel je však měrná tepelná vodivost.

Detail

Magnetic Suspension Balance - MSB
Magnetický závěs umožňuje gravimetrické měření v širokém rozsahu teplot, tlaků a atmosfér.

Detail