Porozimetrie

Porolux Series
Zařízení založené na kapilárním průtoku plynů skrz póry (membrány, filtry) bez použití rtuti pro průměry pórů 14 nm až 300 μm.

Detail